NAV

En ung mann som ble syk og måtte ha hjelp fra NAV forteller i Dagbladet i går hvordan dette artet seg:

”-Telefonen min er stengt, postkassa er full av regninger og kjøleskapet er tomt, sier [mannen]. Etter at han fikk allergi på grunn av trykksverten på jobben hos JC Decaux, ble [han] anbefalt av Nav å si opp jobben og søke ny jobb.

Til gjengjeld skulle han få full lønn i perioden han var sykemeldt.

I dag har han fortsatt ikke fått sykepenger for februar, mars og april, og han må livnære seg på en stor pakke proteinpulver han har fått av en venn. Den er snart tom.

- Allerede i mars begynte jeg å bli desperat. Jeg ringte og fortalte at jeg snart ikke hadde mer penger, men de skyldte på dårlig kapasitet, sier … 20. april gikk de siste pengene … ut av kontoen. Siden har han ikke kunne betale husleie, regninger eller kjøpe mat.

- Jeg har fått en del hjelp av venner, men jeg syntes det er helt forferdelig å føle at jeg er en snylter, sier … som nå har politianmeldt Nav Alna for manglende utbetaling av sykepenger. ”

” - Banken truer med å si opp lånet. Statens Vegvesen vil nå ta skiltene mine fordi jeg ikke har betalt veiavgiften og telefon og internett er sperret. I tillegg truer kreditorer med rettslig pågang. Nav har ødelagt livet mit …”

Hva har så skjedd etter at Dagbladet tok opp saken? ”Etter at Dagbladet tok kontakt onsdag fikk … endelig utbetalt sykepengene. - Rimelig seint, for å si det mildt, sier han i dag”

Og hva gjør NAV? De beklager: ”- Nav Oslo beklager den situasjonen som har oppstått for bruker, men vi kan ikke uttale oss om denne enkeltsaken på bakgrunn av lovpålagt taushetsplikt, sier avdelingsdirektør i Nav, Elisabeth Honorata Szulist. Dette på tross av at Dagbladet har sendt politianmeldelsen og en stor del av sakspapirene til Nav.

- Hvordan er det mulig at en person kan havne i en slik situasjon?

- Grunnet økning i antall søknader om sykepenger har saksbehandlingstiden i Oslo vært lengre enn normalt i en periode. Vi beklager at vi ikke har klart å overholde de svartidene som vi har lovet brukerne og at dette har gått utover enkeltpersoner. I en krevende situasjon har dette også hatt innvirkning på hvordan vi har fulgt våre rutiner tilknyttet behandling av brukerhenvendelser på området, sier Szulist. Som nå sier at de er på rute igjen.” (sitat slutt)

Dessverre er det alt for mange som opplever NAV på denne måten. Enkelte av disse går til avisen for å få hjelp, og da kommer hjelpen ofte svært raskt, men mange av de som er i samme situasjon som mannen Dagbladet omtaler er ikke i stand til å tåle det kjør som presseoppslag medfører. Og de blir da sittende og vente og vente ed lua i handa. De venter på at byråkratene skal få gjort det de skal og må gjøre.

Men feilen ligger i liten grad hos byråkratene - feilen ligger i at NAV er en svært tungdrevet koloss som har et stort bibliotek av regler å forholde seg til, og at dette regelverket er svært komplisert og nærmest blir mer og mer komplisert for hver dag som går. Dessuten er det igjen alternativer, det er ingen konkurranse mellom ulike selskaper slik at kundene kan velge et annet n¨r NAV blir for umulig å ha med å gjøre.

Og det er slik man bør ha det. NAV er i realiteten en altomfattende og obligatorisk forsikringsordning hvor alle er tvangsforsikring mot arbeidsløshet og sykdom etc. (forsikret på den måten at man får en slags erstatning når man rammes.)

Men reglene bestemmes ikke av kundene (gjennom deres etterspørsel) reglene bestemmes av politikerne, og har som primært formål å føre til at politikerne får stemmer ved valg. Videre skal NAV være altomfattende – NAV skal ta seg av alt; uførhet, sosialhjelp, sykeforsikring, støtte ved arbeidsløshet, osv. osv. Og det er også altomfattende og er et monopol, ingen konkurranse er tillat. Og alle er tvunget til å betale, uansett egne ønsker og egne prioriteringer.

Og da må de gå som det går, dvs. en slik koloss må bli så ineffektiv og umedgjørlig som dagens NAV er (og som morgendages NAV er i enda større grad).

Hva bør man da gjøre? Det er umulig å unnslippe, så vi vil si følgende; ikke stol på at du får den støtten du trenger fra NAV når du måtte trenge den. Derfor; spar opp av det du har igjen etter skatt slik at du kan klare deg i en lang periode men du venter på hjelpen fra NAV. Og så bør du arbeide for at NAV blir erstattet av frivillige og fleksible forsikringsordninger som er uten innblanding fra politikerne.

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/05/23/nyheter/nav/innenriks/politikk/arbeid...