Borte vekk!

«Roter med norske penger» leser vi i krigstyper på forsiden av Aftenpostens økonomidel i dag 30/5. «Norges EØS-kontingent på ville veier i Hellas. ... 235 millioner kroner skulle Hellas få fra Norge, Island og Liechtenstein til rehabilitering av kulturminner og andre gode formål. En tredjedel av prosjektene ble avlyst. Og de 13 millionene som er overført vet giverne ikke hvor er blitt av.»

Denne saken illustrerer tre av de mange sterkt negative elementer ved velferdsstaten.

La oss før vi går videre kort oppsummere hva velferdsstaten er (med en fremstilling som vi har gjengitt i disse spalter en rekke ganger tidligere):

«En velferdsstat er et samfunnssystem som innebærer at alle som er i arbeid betaler mesteparten av det de tjener til det offentlige i form av skatter og avgifter, og at alle som oppholder seg lovlig i landet til gjengjeld får (eller kan få) mer eller mindre gratis alt som de trenger: skole, barnehave, infrastruktur, pensjoner, sosialhjelp, kulturopplevelser, osv. Videre er all produktiv virksomhet utsatt for stadig større reguleringer fra det offentlige.

Velferdsstaten fører derfor nødvendigvis til stadig høyere skatter og avgifter, til stadig mer byråkrati og skjemavelde, til stadig mer kriminalitet og korrupsjon, til stadig større politikerforakt, til stadig synkende kvalitet på offentlige tilbud, til stadig dårligere statsfinanser, til stadig flere på trygd, til stadig færre i produktive jobber, til stadig flere offentlig ansatte, osv.»

Velferdsstaten bygger på naivitet og manglende innsikt hos de som støtter den, den fremmer inkompetanse og rot i alle lag, og den føre til korrupsjon og underslag overalt.

Alle disse tingene ser vi i saken om millionene som er blitt borte på vei for å bli brukt til å pusse opp kulturminner i Hellas. Det er naivt i dele ut slike penger, at heller ikke giverne vet hvor pengene er blitt av tyder på stor inkompetanse, og at pengene er blitt borte tyder på at de er underslått av noen som de har vært innom på veien til sitt egentlig mål.

Dessverre er de mye penger som forsvinner i velferdsstaten og dette betyr at alle som jobber produktivt må jobb langt mer enn de egentlig kunne og burde, og at mye av den verdiskapning de utfører går med til å fø på folk som bare er ute etter å snylte på andre.

Hvordan bør samfunn da organiseres? Det bør organiseres slik at hver enkelt får beholde det han tjener og således kan disponere det selv. Da kan han kjøpe helseforsikring, pensjonsforsikring og skoleplass til sine barn uten at pengene som i dag går den meget fordyrende og sløsete omveien innom politikerne. Da vi alle de problemer som velferdsstaten fører med seg forsvinne. Hvis du vil vite mer om dette kan du lese DLFs program: http://stemdlf.no/stortingsprogram