Libya

”Krigen i Libya står i stampe. Ingen av partene er i stand til å vinne over motparten, mener ekspertene …. NATO har gjennomført rundt 6000 angrepstokt i landet. Likevel fortsetter Muhammar al-Gadafi sine angrep mot eget folk”. Dette står på forsiden av Aftenposten i dag 4/8. Inne i avisen leser vi følgende: ”Bombingen av Libya skulle pågå i ”dager, ikke uker”, sa president Barack Obama. 20 uker senere leder Muhammar al-Gadaffi fremdeles landet …. Dette går stadig mer mot en langvarig libysk borgerkrig, noe som definitivt ikke vil komme sivilbefolkningen til gode. Dersom dette blir en slik borgerkrig med mindre bidrag fra koalisjonsstyrkene, blir dette bare enda mer blodig og voldelig, sier forsker Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute”.

Grunnen til at NATO/Vesten engasjerte seg i denne krigen var for å forhindre at Gadafis stryker angrep sivile på opprørernes side. Men en slik innblanding vil nødvendigvis føre til at NATO går med på den ene siden i det som reelt sett er en borgekrig i et land som ligger langt unna, i Nord-Afrika. Og som det sies i Aftenposten; en slik konflikt kan bli langvarig og vil være svært ille for sivilbefolkningen.

Videre, tyranner som Gadafi blir ikke sittende ved makten i tiår etter tiår uten at de er slu og sterke og klarer å bruke alle mulige knep – inkludert alle skitne knep som finnes - for å holde på makten. Med andre ord; det skal svært mye til for å styrte slike tyranner. USA klarte å fjerne en minst like sterk og tyrannisk diktator, Saddam Hussein, men da ble det satset enorme ressurser på oppaven. Å tro, som Obama og Cameron og co trodde, at man kunne fjerne Gadafi ved å gi litt flystøtte til noen opprørere i ”noen dager”, som Obama formulerte det, viser med all tydelighet hvor ekstremt virkelighetsfjerne dagens ledere i Vesten er.

Det var meget uklokt av NATO å blande seg inn i denne konflikten, en konflikt som kan ende med at befolkningen får det enda verre og at Gaddafi sitter styrket tilbake. La oss også nevne at DLF helt fra starten var imot NATOs innblanding.