Anarchy in the UK

Det som skjedde i Tottenham natt til søndag var meget kort fortalt følgende: en mann ble drept i skuddveksling med politiet. Dette førte til enorme opptøyer; omtrent 30 politifolk ble skadet, bygninger brant ned, og det forekom plyndring i betydelig skala.

Vi vil knytte noen korte kommentarer til det som skjedde, og til omtalen av det i norsk presse.

Mannen som ble drept ble i enkelte norske medier omtalt som ”familefar”. Dette er nok korrekt, men når man skal fortelle om noe som er skjedd må man legge vekt på essensielle egenskaper, ikke på mer eller mindre tilfeldige egenskaper – hvorvidt en person er rødhåret eller kjevhendt eller fra Glasgow eller familiefar kan være relevant i visse sammenhenger, men når man skal nevne egenskaper om en som blir drept i skuddveksling med politiet så er slike egenskaper stort sett irrelevante. Den essensielle egenskapen i dette tilfellet at mannen var en ”tidligere kriminell og mistenkt gangster”. Skriver man ”firebarnsfar drept av politiet” så forteller man at den drepte nærmest var et tilfeldig offer, sier man ”gangster drept av politiet” blir bildet et helt annet.

Det er hevdet at området er preget av kriminalitet, dvs. at mange kriminelle går løse, og at dette er årsaken til at det som begynte som en fredelig demonstrasjon utviklet seg til noe som lignet en borgerkrig. Men hvis det er mye kriminalitet i et område så er dette forårsaket av at politiet og rettsapparatet og lovgiverne ikke har gjort den jobben de skal gjøre. Kriminelle miljøer skal være ett sted: i fengselet, og ingen andre steder. Alle som begår reell kriminalitet bør idømmes lange fengselsstraffer slik at ikke-kriminelle får være i fred.

Hvis rettsapparatet, politiet og lovgiverne svikter ender det opp som det gjorde i Tottenham.

Enkelte har hevdet at det er den konservative regjeringen nedskjæringer som er årsaken til opptøyene; kutt i velferdsordninger har gjort folk fattige og dermed kriminelle. Dette er feil. Nedskjæringene er nødvendige; kassen er (snart) tom. Ingen har rett til andres penger, ikke ved å stjele, og heller ikke ved at staten tar penger inn i skatt og deler dem ut til foretrukne pressgrupper. (Det er heller ikke slik at fattigdom fører til kriminalitet, er det noen sammenheng er det at kriminalitet fører til fattigdom; kriminelle er ikke pålitelige, de vil derfor ikke få noen gode jobber, og derfor vil de aldri få en stabil og god inntekt.)

Men det er ille at folk ikke har arbeid. Dette skyldes i hovedsak at de som kan skape arbeidsplasser, entreprenører og kapitalister, ikke har armslag; det skyldes at disse må kjempe seg igjennom en jungel av reguleringer og skjemaer og komplisere skatte- og avgiftsregler som gjør at en betydelig andel av de som begynner gir opp. Det som kan skape arbeidsplasser er at reguleringer og begrensninger på etableringer og drift av bedrifter fjernes.

Så det som kan skape velstand i Tottenham (og alle andre steder) er at entreprenører får mulighet til å skape arbeidsplasseer, at folk kan ta jobber på de betingelser som tilbys, at de kan forbedre sine kvalifikasjoner og etter hvert komme i mer produktive og dermed bedre betalte jobber, og at politiet og rettsapparatet og lovgiverne sørger for at de som driver verdiskapning kan drive i fred ved at kriminelle raskt havner bak murene.

Men tilbake til det som skjedde natt til søndag. Demonstrasjonene begynte fredelig; venner av den drept mente at politiet ikke hadde gitt tilstrekklig med opplysninger om det som skjedde da mannen ble skutt, og de arrangerte en demonstrasjon for å få flere opplysninger fra politiet. Dette er selvsagt helt legitimt.

Men slike demonstrasjoner vil som regel tiltrekke seg folk som er ute etter å lage bråk. Og bråk ble det; som antydet over ble en bydel i løpet av noen timer omgjort til en krigssone.

I et slike tilfeller må politiet bruke de midler som er nødvendige for raskt å stanse opptøyene. Politier bør gi beskjed om at folk må forlate området og komme seg hjem i fred og ro. De som ikke oppfyller dette kravet må stanses med de midler som er nødvendige. De som så evt. blir arrestert og funnet skyldige må idømmes meget strenge fengselsstraffer; man kan ikke ha borgerkrig i gatene. Enhver antydning til slikt må stanses med de midler som er nødvendig.

Det som var tilstanden i Tottenham natt til søndag var rent anarki. Politikken som har vært ført de siste tiår – statlige støtteordninger, ettergivende rettsapparat, restriksjoner på de som driver verdiskapning, og så nødvendige nedskjæringer – vil nødvendigvis føre til dette.

Men det kan unngås hvis man følger de prinsipper som vi har antydet ovenfor: full individuell frihet, som innebærer full næringsfrihet, et effektivt rettsapparat som raskt tar seg av de kriminelle, og ingen mulighet til å leve på midler som er fremskaffet på annet vis enn ved produktivt arbeid.
.
.
.
.

.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/08/07/nyheter/utenriks/oppror/london/17586164/

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10097335

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3737828/Riots-ravage-Tottenham...

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2023254/Tottenham-riots-North-Lo...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10097335

http://www.document.no/2011/08/voldsomme-opptoyer-og-odeleggelser-i-london/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2023254/Tottenham-riot-Mark-Dugg...