Regler, regler og regler

”-Må jukse med diagnoser. Leger bryter bevist NAVs retningslinjer”. Dette er en overskrift på side 6 i Aftenposten i går 8/8. I artikkelen finner vi følgende ”I disse dager vil mange fastleger jukse og skrive at pasientene har en annen diagnose [enn de virkelig har]”. Saken handler om at personer som er berørt av Utøya-massakren bør kunne bli sykmeldt pga. sorg, men dette er i strid med gjeldende regler. Leger vil derfor bevisst bryte NAVs regler.

En annen sak: ”Mangler 6000 pedagoger” er en overskrift i dagens Aftenposten (side 8). Videre i artikkelen: ”Barnehagene har tolket reglene feil … Om en uke blir kravet og pedagoger enda strengere. Da øker mangelen fra 4000 til 6000 førskolelærere”. Hva kan man gjøre da? Bryter reglene …?

Fra Dagens Næringsliv i går i en artikkel av Ole Gjems Onstad: ” Det som virkelig fungerte i kampen mot Utøya-morderen, var, paradoksalt nok, det private initiativ. Med fare for eget liv hjalp våpenløse privatpersoner til og reddet et stort antall unge.

Man kan bare undre seg på hvilke regler eller holdninger som gjorde at politiet på stedet ikke øyeblikkelig bevæpnet seg. Drapsmannen var ekstremt synlig og ville blitt veldig distrahert av enhver skyting mot ham.

Det offentlige Norge som har lov til å bruke våpen, holdt seg på stranden uten å løsne et eneste skudd, inntil beredskapstroppen ankom. Stillet overfor en vill massemorder kan ikke fem millioner ubevæpnede mennesker være avhengig av en liten beredskapstropp eller at politiet skal vente på «egnet båt».

Det lokale politiet skal ha nektet ambulansepersonell adgang til stranden fordi det var farlig. Hadde politiet hatt faktisk mulighet for det, kan man lure på om politiet også ville ha stoppet privatpersoner i å foreta de farlige redningsaksjonene. Flere ubevæpnede privatpersoner ble beskutt, men få, om noen, av de tilkalte politifolkene skal ha blitt det” (sitat slutt).

Altså, et vell av offentlige regler fører til store problemer på en rekke områder. Reglene hindrer at nyttige og riktige og gode ting skjer.

Dette er sosialdemokratiets verk. Sosialdemokrater – som i Norge omfatter alle partier unntatt DLF – ønsker å regulere alt og alle. Dette fører nødvendigvis til stadig flere regler, til stadig mer restriktive regler, til en økende handlingslammelse, og til at mange i stadig større grad ønsker å bryte reglene. Resultatet blir da en redusert respekt for lov og rett, noe som er svært skadelig.

DLF vil at det ikke skal være noen statlig gitte regler overhode for det som er eller bør være privat virksomhet. For private virksomheter bør kun to prinsipper gjelde; privat eiendomsrett, og at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige. Regler utover dette må avtales mellom de involvert i hvert enkelt tilfelle (for eksempel gjennom kontrakter.)

Mht statens legitime oppgaver – f.eks. politi - så skal det være klare regler, men disse bør være langt mindre restriktive enn de som beskrives i sitatet ovenfor og som gjaldt 22/7.

Når dette er sagt må vi si at DLF aldri vil oppfordre noen til å bryte gjeldende regler, eller til å begå lovbrudd. Gjeldende regler må fjernes på demokratisk vis, og dette gjelder også regler som er skadelige (noe de aller fleste av dem er). Igjen, vi støtter ikke og vi oppfordrer ikke til lovbrudd. DLF arbeider innenfor de demokratiske spilleregler, så selv om vi er sterkt uenige i en rekke av dagens lover. vil vi følge dem inntil de er endret. Men endres må de, og i stor skala. Hvis du vil være med å støtte dette arbeidet må du støtte DLF!

.
.

.
.

http://www.bi.no/no/Forskning/Nyheter/Nyheter-2011/Paradokser-fra-Utoya--/