Hva vil skje med regjeringsbygget?

Dersom noe som også har en sterk symbolsk betydning på en eller annen måte blir ødelagt, bør man bygge det opp igjen slik at det blir som det var – dersom man fortsatt støtter opp om det som var symbolisert. USA burde derfor ha bygget opp igjen Tvillingtårnene i World Trade Center. Angrepet på dem var meget symbolsk, og man burde ha sagt ”Screw you!” til terroristene ved å bygge opp tårnene akkurat slik de var. Dette skjer dessverre ikke, og terroristenes seier blir da enda større.

Men en mer aktuell sak er hva som skal skje med det norske regjeringsbygget. Det er to alternativer som er oppe: skal det rehabiliteres eller skal det rives? Terroraksjonen var (også) et angrep på det norske demokratiet, og av den grunn bør regjeringsbygget, når det komme i bruk igjen om noen tid, ha akkurat samme utseende som det hadde på formiddagen 22/7-11.

Regjeringsbygget er svært ødelagt, så hvis det ikke rives og ny ”innmat” blir plassert inne i det stående skallet, er det allikevel et kolossalt arbeid som må til for å gjøre det funksjonelt etter dagens standarder; alt fra elektronisk kommunikasjon, via sikkerhet og komfort for de ansatte til interiører og møbler etc. må lages etter moderne standarder og av moderne materialer.

Ifølge Teknisk Ukeblad vil det ta minst fem år før et rehabilitert regjeringsbygg igjen vil stå klart for politikere og byråkrater. Vi siterer oppsummeringen av vurdering som gjengis i siste nummer av TU:
• Skaderapport: Fire til fem måneder
• Skisseprosjekt: Seks måneder
• Forprosjekt: Åtte måneder
• Detaljprosjektering: Et og et halvt år
• Kontraheringsperiode: Tre til fire måneder
• Byggetid: To år.

[Konklusjon:] Dermed går det fort mer enn fem år før byggene igjen er klare til bruk. (sitat slutt)

Denne vurderingen ”forutsetter normal saksgang for offentlige prosjekter”. Nå er jo det offentlig kjent for å lage unntak for seg selv når det virkelig gjelder; når noe virkelig haster så lager politikerne unntak fra regler som de selv har vedtatt, noe de sjelden gjør for oss vanlige dødelige. Så det kan hende at dette prosjektet går noe raskere enn de fem år TU antyder.

Men en rehabilitering vil allikevel ta tid. I et oppdrag av denne typen vil alt måtte gjøres etter boka: det blir ingen overtid for de som jobber med dette mer enn loven tillater, reglene for sykemelding vil bli fulgt til punkt og prikke, det vil ikke bli brukt utlendinger som er villige til å jobbe for mer enn norske arbeidstidsregler tilsier eller for lavere lønn enn deres norske kollegaer får, osv.

Vi er absolutt for at lover og regler skal følges til punkt og prikke, men vi mener som kjent at reglene burde være frivillig avtalt, og da vilel de blitt langt mer liberale enn de er i dag. Da ville også et arbeid av denne typen – å sette regjeringsbygget i brukbar stand igjen – antagelig ta langt kortere tid en fem år.

Alternativet riving ser vi nærmest helt bort fra; dette bygget er så stygt at det vil nærmest umulig å få oppslutning om riving.

Så vi regner med at regjeringsbygget vil bli rehabilitert, at det vil bli bygget opp innenfra slik at det som er inne i det gamle skallet vil bli et topp moderne bygg, at dette vil gi langt bedre arbeidsforhold for våre styrende politikere og byråkrater, noe som vil sette dem i stand til å styre oss noe mer effektivt enn tidligere.
.
.
.
.
.

http://www.tu.no/bygg/article289469.ece