Dommen mot Nerdrum

Odd Nerdrum ble i går dømt for skatteunndragelse. Kan dette være rettferdig? Nerdrum er en av Norges aller største kunstnere gjennom tidene, og er det riktig å sette en slik mann i fengsel? Han ble i går dømt til to års fengsel, men dommen er anket og er da ikke rettskraftig.

Nerdrum skal ha solgt bilder i utlandet, og gjemt pengene han fikk i en bankboks i Østerrike. Han hevder reelt sett at han har problemer med å følge lover og regler, han er visstnok mer opptatt av de store ting. Dessuten lider han visstnok av Tourettes syndrom, og enkelte mener åpenbart at de som har denne type plager skal slippe å følge vanlige lover og regler som gjelder alle andre.

La oss først si at vi synes det er galt at noen skal tvinges til å betale skatt. Vi mener at den som tjener pengene bør ha lov til å beholde dem og så disponere dem slik man vil.

Slik ville det ha vært hvis DLF hadde hatt bred oppslutning. Men slik er det ikke, og da må vi alle følge de lover og regler som flertallet vil ha. Dette gjelder så lenge Norge er en sivilisert rettsstat. En av rettsstatens viktigste prinsipper er likhet for loven, loven skal gjelde alle; genier og oss vanlig mennesker, malere og drosjesjåfører, vaskehjelper, dagmammaer, snekkere og elektrikere.

Vi mener at alle bør følge de lover og regler som gjelder. Er man uenig i vesentlige prinsipper som dagens organisering bygger på må man arbeide for å endre dem innenfor et demokratisk system, dvs. man må stemme på og arbeide i DLF.

Nerdrum og enkelte av hans støttespillere sier visstnok at Nerdrum er for genial til å være opptatt av skatteregler og momsinnberetninger og skjemautfylling. Vel, ja muligens er det slik, men i så fall burde han ha skaffet seg en regnskapsfører.

Som sagt, vi synes det er ille at Nerdrum må i fengsel, det er en skam at Norges største kunster nå må fengsles, men det skal ikke være noen unntak fra loven og hvis loven sier at skatteunndragelse er en alvorlig forbrytelse som kan gi flere års fengsel må vi alle bare ta dette til etterretning.

En dom mot Nerdrum vil ikke bare føre til at han må sone et par år (minus vanlig fratrekk) i fengsel, den vil også føre til at han får problemer med innreise til for eksempel USA. Men slik er konsekvensene når man både velger å leve i et sosialdemokrati og å ikke følge de lover som gjelder.

Hvordan sørger vi da for at vi ikke skal bli rammet av de negative konsekvenser som en fellende dom innebærer? Jo, ved å følge de lover og regler som gjelder. De som ikke vil følge gjeldende norske lover har bare en sivilisert ting å gjøre; de kan emigrere.

Det er slik sosialdemokratiet er: Å ikke bidra til fellesskapet er en svært alvorlig forbrytelse, og begår man den blir man kastet i fengsel. Rettferdig? Nei. Lovlig? Ja. Vil du at det skal være et samsvar mellom det som er rettferdig og det som er lovlig? I så fall: Stem DLF!

.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/08/17/kultur/billedkunst/nerdrum/dom/per_lu...

http://www.aftenposten.no/kul_und/article4201591.ece