Meningsløs sensur

De fleste vil vel være enige om at det få ting som er bedre enn å nyte en kald øl på en varm sommerkveld. Å ta en øl i godt selskap etter en slitsom dag, gjerne sammen med mat, er en stor nytelse, og det er mange som setter pris på dette.

Men som alle vet så finnes mange forskjellige typer øl, og enkelte passer bedre i noen sammenhenger enn andre. For å informere om slike ting har norske bryggerier i noe som heter Bryggeri- og drikkevareforeningen gått sammen og laget hjemmesiden www.drikkeglede.no. Så vidt vi kan bedømme det slik hjemmesiden fremstår i dag så er siden meget nyttig og informativ.

På hjemmesiden er det meningen at man skal finne informasjon om ulike øltyper, bruksområder, mer eller mindre kloke og humoristisk sitater om enkeltes forhold til øl, men også, naturlig nok, bilder av glass med øl, og av mennesker som drikker øl.

Men dette var åpenbart for sterkt kost for våre styrings- og reguleringskåte myndigheter. Dersom man besøker siden nå vil man se at de nevnte bildene er sladdet. Ja, bilder av mennesker som drikker øl, og bilder av glass med øl, er sladdet! Utrolig, men sant. Bakgrunnen er forbudet mot alkoholreklame; myndighetene mener at å informere om øl er reklame og i strid med loven når det fremsettes av virksomheter som selger øl.

Vi i DLF tar sterk avstand fra dette. Vi mener at voksne skal kunne få drikke hva de vil, og hvor de vil (så fremt eieren av stedet er innforstått med det), Tilsvarende bør man også kunne informere om de typer drikke man kan tilby.

At en informativ og saklig informasjonsside om øl og drikkeglede laget av norske bryggerier blir sensurert av myndigheten er absolutt grotesk. Vi siterer fra siden: ”Bilder og omtaler av øl er fjernet fra Drikkeglede, etter åplegg fra Helsedirektoratret. Vi får bøter på kr 25 000 kroner pr dag hvis vi ikke følger pålegget”.

DLF tar altså sterk avstand fra dette. Vi er tilhengere av ytringsfrihet, og dette innebærer at man skal kunne informere om øl (og også oppfordre voksne til å ta seg en øl). Men dette er altså forbudt i dagens sosialdemokratisk Norge. DLF er altså motstandere av forbudet mot alkoholreklame,

Vi er dog ikke overrasket. Sosialdemokratiet og velferdsstaten – som er to sider av samme sak – fører til mindre om mindre frihet og til flere og flere absurde forbud av den typen vi har gitt et eksempel på. (For noen måneder siden kommenterte vi en lignende sak, nemlig om sigarbutikken SOL i Oslo.)

DLF vil umiddelbart ha fjernet alle restriksjoner på ytringsfriheten. Drikkeglede bør kunne fremstå i all sin prakt så raskt som overhode mulig. Men det eneste som på sikt kan hindre at det blir flere slike frihetsbegrensende tiltak i fremtiden er at DLF blir sterkere og sterkere. Ingen andre partier kan på en konsekvent måte forsvare drikkeglede.no og aksjonens rett til å ytre seg. DLF kan! Og du kan hjelpe til med å gjenerobre ytringsfriheten ved å stemme på DLF i kommende valg!
.

.
http://www.drikkeglede.no

http://stemdlf.no/node/4903?page=1