Offentlige løsninger

”Krangler om Ingierstrand” forteller overskriften på side 4 i Aften i går 24/8, og dette handler om det som avisen kaller en krangel mellom Oslo kommune og Oppegård kommune om hva som må gjøres før Ingierstrand bad kan settes i brukbar stand.

Ingierstrand bad eies av Oslo kommune, men ligger i Oppegård kommune!

Oslos byråd for slike saker, Øystein Sjøtveit (FrP), ”ønsker seg hotell og nok av folk [både sommer og vinter]. I 2008 presenterte Oslo planer for hvordan den forfalne funkiseiendommen kan ruses opp og selges, med hotell, restaurant, konserter og kunstgalleri. Siden har det skjedd veldig lite”.

”Etter en langvarig prosess mot Oppegård kommune konstaterer jeg [Sjøtveit] at det ikke foreligger enighet mellom partene om rammene for regulering av Ingierstrand bad”.

Videre fra Aften: ”Før det bygges noe krever Oppegård at Oslo først betaler for 1,5 km turvei. Oslo må også kjøpe deler av private strandtomter, der det er nødvendig. –Vi anser det ikke som vår jobb som grunneier [Oppegård kommune] å bekoste turveien til Ingierstrand. Oslo kommune kan ikke stå for planlegging, grunnerverv, og opparbeidelse, mens Oppegård bare skal sitte og se på, sier Sjøtveit.” Oppegård kommune svarer: ”Vi må stille de samme krav til Oslo kommune som vi stiller til alle utbyggere, sier [Oppegårds ordfører Ildri Eidem] Løvas”.

Og slike vil det fortsette. Vi vil tro at det vil ta svært lang tid for disse to offentlige enhetene – Oslo kommune og Oppegårds kommune – vil kunne bli enige om å gjøre det nå svært forfalne Ingierstrand bad attraktivt og brukbart igjen.

Hvis omstendighetene hadde vært annerledes ville stedet sannsynligvis vært satt i stand for lenge siden. Hvilke omstendigheter tenker vi på? Jo hvis alt dette hadde vært privat så ville alle involverte sannsynligvis kommet til en enighet, og stedet ville igjen ha vært et attraktivt mål for folk som liker å bade i luksuriøse omgivelser.

Så DLF vi si; privatisér alt sammen. Sørg for at kommunene ikke har noe å si, og la alt i stedes styres av at alle involvertes eiendomsrett blir respektert.

Da ville vi sannsynligvis hatt et tipp topp modernisert Ingierstrand bad for lenge siden.

Men under dagens regime, som antagelig vil fortsette i lang tid fremover, vil ”krangelen” mellom Oslo og Oppgård bare fortsette og fortsette slik at Ingierstrand bad vil fortsette å forfalle. Men dessverre ser vi et slikt forfall på alt for mange offentlig eide eiendommer.

Igjen: DLF sier: privatisér alt sammen! Vi vil tro at hvis for eksempel Olav Thon hadde eid dette ville alle problemer vært løst for lenge siden.