Angrepene på demokratiet

Det var selvsagt AUF som ble hardest rammet av den grusomme terroraksjonen utført av den psykopatiske fascisten Andreas Behring Breivik 22. juli. Men Breiviks mål var ikke bare å ramme AUF, han ville også ramme demokratiet og den demokratiske prosess.

Demokratiet forutsetter at man skal kunne legge frem sine synspunkter – og dette inkluderer alle som ønsker det, inkludert partier og andre grupper - bli lyttet til av de som er villige til å lytte, og så skal folket i valg og på andre måter ta sine avgjørelser.

Men dette forutsetter at alle skal kunne legge frem sine synspunkter og ikke risikere å bli utsatt for vold, trusler, trakassering og hærverk pga de meningene men måtte ha.

Også før 22. juli forekom det politisk vold i Norge, men disse blekner selvsagt i forhold til det som skjedde 22. juli. (Politisk vold er vold utøvet av tilhengere av et politisk syn mot representanter for en annen politisk gruppe, motivert av avsky overfor den angrepne gruppens politiske syn),

På 70-tallet forekom det at nynazister kastet bomber mot 1.mai-tog i Oslo. På 80-tallet gikk enkelte sosialsiter til angrep på FrPs 1.mai.arrangementer. Også på 80-tallet gikk Blitz til angrep på enkelte de var uenige med, og flere ganger avbrøt de møter i Oslo Bystyre når det ble fattet vedtak de var uenige i. I den siste tiden har kontroversielle aktører som for eksempel MIFF også fått sine arrangementer ødelagt av demonstranter.

Som sagt var angrepene 22. juli også et angrep på demokratiet, I etterkant av det som skjedde uttalte en rekke politiske aktører at nå burde man i enda større grad utestenge all vold og alle udemokratske midler fra den politiske arena. En rekke aktører hevdet at nå måtte vi alle slutte opp om den fredelige respektfulle demokratiske prosess.

Dessverre ser vi allerede nå at enkelt ikke følger dette.

Et av de partiene som stiller til valg i Oslo, Kristent samlingsparti, fikk ifølge pressen (link nedenfor) nylig sin valgbod angrepet av aktivister fra SOS Rasisme. Vi er sterkt imot den politikk og de rett ut sagt barbariske meningene KS står for (de vil at landet skal styres i samsvar med en bokstavtro forståelse av Bibelen), men vi mener at alle bør akseptere deres rett til å gi uttrykk for akkurat de meningene de måtte ha. Ytringsfriheten innebærer retten til å gi uttrykk for sin mening, og dette inkluderer barbariske meninger. Man har dog ingen rett til å handle på basis av enkelte av de meningene som KS har, men det er en annen sak.)

Også etter at Oslo Bystyre vedtok å la det bli bygd en skulpturpark ved Ekeberg ble det bråk, enkelte tilhørere valgte å avbryte bystyrets møte med støy og sjikane. Ordføreren måtte gripe inn og true med å tilkalle politiet (link nedenfor).

Vi er noe overrasket over at den gode enighet som alle sluttet opp om etter 22. juli om å respektere demokratiet allerede nå er i ferd med å slå sprekker. Ingen av de aktuelle sakene vi har nevnt er svært viktige, isolert sett, men dersom slike får lov til å forekomme ustraffet vil verre aksjoner skje i fremtiden. DLF mener at rettsapparatet må ta seg av de som ødelegger eller med vold forstyrrer den demokratiske prosess.

DLF vil presisere at vi slutter opp om den demokratiske prosess, at vi støtter ytringsfriheten og at vi vil at alle som ønsker å ytre seg skal få gjøre det uten å bli møtt med trusler og vold. Å bli møtt motragumeter på en passende arena er selvsagt helt i orden. Det er dog grunn til å tro at de som møter meningsmotstandere med vold har svært dårlige argumenter for sine egne synspunkter; det er grunn til å tro at det er de som er minst voldelige er de som har beste argumentene.

.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10097871

http://www.dagbladet.no/2011/08/27/nyheter/kristent_samlingsparti/sos_ra...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4210262.ece

http://www.miff.no/nyheter/2011/02/23-Kommunister-Stjal-Israel-flagg-fra...

http://www.dagbladet.no/2011/02/24/nyheter/sos_rasisme/innenriks/tjen_fo...