Nei til restriksjoner på kabotasje

Nei, det er ikke en trykkefeil i tittelen; det skal ikke stå ”sabotasje” i stedet for ”kabotasje”.

Kanskje du ikke vet hva ”kabotasje” er? Vi siterer fra en artikkel på e24 hvor dette åpenbart viktig begrepet er definert: ”Kabotasje” er ”busstransport mellom reisemål internt i et annet land enn der busselskapet er registrert”.

Grunnen til at dette er blitt aktuelt er at det kommer en ny forskrift som sier at dette – altså kabotasje - bare skal være tillatt i 30 dager sammenhengende og maksimalt 45 dager i året.

Altså, kun 45 dager i året kan utenlandske busselskaper transportere passasjerer mellom reisemål i Norge.

NHOs støtter forskriften, og dette har skapt reaksjoner. Noen av NHOs medlemmer frykter at utenlandske turoperatører da vil redusere turisttrafikken til Norge. Dette vil kunne føre til at norske hoteller vil miste et stort antall gjestedøgn.

DLF er sterkt imot alle offentlige restriksjoner på verdiskapning. Om et busseselskap vil kjøre passasjerer fra Oslo til Gausdal eller Trondheim eller mellom hvilke som helst andre destinasjoner så bør de kunne gjøre dette uten noen form for statlige restriksjoner. Og dette må gjelde uansett hvilken nasjonalitet busselskapet har.

Å ha en regel som sier at et utenlandsk busselskap bare skal kunne gjøre dette 45 dager i året, og kun 30 dager sammenhengende, er intet annet enn vanvittig.

DLF er for fri næringsvirksomhet, og vi vil fjerne alle denne type restriksjoner på verdiskapning. Så derfor sier DLF et klart Nei til restriksjoner på kabotasje.
.

.
.
.
.

http://e24.no/naeringsliv/16-hoteller-ut-av-nho-i-protest/20138825