Obamas forsvarskutt

President Obama foreslår å redusere USAs væpnede styrker med 100 000 soldater, redusere Marinen fra 300 til 238 skip, redusere antall strategiske bombefly med 1/3, og redusere antall jagerfly med 50%.

Siden han ble president har han redusert forsvarsutgiftene med $480 billioner (som på norsk er milliarder, men i denne kommentaren bruker vi konsekvent amerikansk tellemåte), og i den neste tiårsperioden vil hans forslag innebære like store reduksjoner.

Presidenten begrunner dette med de store underskuddene, men forsvarsutgiftene har liten skyld i disse. Underskuddet er enormt, men i den tiden Obama har sittet som president har han øket underskuddet med $1.5 trillion (amerikansk tellemåte), bla med sine redningspakker/bailouts. Obamas redningspakker har vært totalt mislykkede, og verre enn det, de har vært skadelige fordi slike redningspakker utsetter nødvendige omstillinger. Disse redningspakkene har kostet omtrent like mye som krigen i Irak, ca 830 billioner (amerikansk tellemåte) dollar.

Men er 2012 en fornuftig tid for å redusere sine forsvarutgifter og som forsvarsevne? Er verden i ferd med å bli et fredeligere og roligere sted? Er det slik at flere land blir fredelige og frie? (Frie land er stabile og aldri aggressive, mens land som er ufrie også ofte er aggressive overfor sine naboer og andre.)

Pakistan er i ferd med å kollapse og kanskje vil alQaida-orienterte krefter ta over; Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen og truer med å stenge Hormuz-stredet og blokkere oljetransport. Syria er ustabilt, Nord-Korea har nettopp fått en ny leder, en leder som er et helt ubeskrevet blad; hva resultatet av den arabiske vår blir er vanskelig å si noe om, men det virker opplagt at militante islamister i mange av disse landene vil få større innflydelse enn de har hatt tidligere. Og hva skjer med Kina? Hva med Venezuela? Hva med Tyrika? Tyrkia er medlem av NATO og vil inn i EU, men utviklingen de siste årene har gått i islamistisk retning.

Man bør også huske på følgende: Det er langt billigere å avskrekke en angriper enn å bekjempe ham på slagmarken. Slik avskrekkelse vil også være langt mindre ødeleggende både for menneskers og liv og eiendom.

Man må også huske at svakhet virker provoserende. Når tyranner tror at siviliserte land ikke vil ta opp våpen og slå tilbake mot angrep, vil sannsynligheten for angrep øke.

Vesten har vært uforberedt på angrep en rekke ganger de siste 100 år; den eneste gangen Vesten var forberedt var vel etter president Reagans opprustning på 80-tallet. Denne opprustningen, sammen med den moralske styrke Reagan viste, førte til at kommunismen i Øst-Europa klappet sammen.

DLFs syn er at det nå ikke er tid for å svekke forsvaret. Vesten har mange nok ganger vært så svake at det har ført til kostbare kriger som har tatt mange liv. DLF slutter helt opp om slagordet ”Aldri mer 9. april!”, og vil gå imot enhver reduksjon/svekkelse/nedbygging av forsvaret i vestlige land.

.
.
.
.
.

http://thehill.com/blogs/defcon-hill/policy-and-strategy/202655-obama-ta...

http://www.foxnews.com/politics/2010/08/30/cbo-years-iraq-war-cost-stimu...