Nei til politisk vold

Enhver bør kunne legge frem sine synspunkter uten frykt for å bli overfalt eller angrepet pga de meninger man gir uttrykk for. Dette bør også gjelde politikere. Dessverre ser det ut til at stadig oftere blir personer med det som kalles upopulære meninger utsatt for vold. Og ”upopulære meninger” betyr ikke meninger som har liten oppslutning, det dette uttrykket ofte betyr er ”meninger som er annerledes enn de som finnes på venstresiden”.

Siden pressen er dominert av personer som slutter opp om de venstreorienterte ideene så skrives det lite om slike angrep. Men vi er blitt gjort oppmerksom på angrep som har skjedd i Sverige mot et svensk liberalistisk parti, og dette er også omtalt i en liten svensk avis. Vi siterer:

”Folket [som altså er navnet på avisen] skrev i gårdagens tidning om misshandel och hot som riktats mot medlemmar i Liberala partiet.

Polisen bekräftar nu att man utreder en misshandel på Kriebsensgatan förra torsdagen mot två medlemmar, samt ett hotbrev som skickats till en tredje medlem som skulle ha varit med på samma möte som de andra två.

I hotbrevet är det AFA-anhängare som tar på sig ansvaret för misshandeln, vilket gör att polisen i nuläget utgår från att det är politiska motiv som ligger bakom brotten.

– Det fanns vittnen till misshandeln som gjort iakttagelser.

Gärningsmännen beskrivs vara i 16-20-årsåldern. Vi har fått signalement på dem, men i nuläget har vi ingen utpekad, berättar kriminalinspektör Peter Gustafsson, som håller i utredningen.

Det har också skett flera brott i Eskilstuna den senaste tiden där några som utger sig för att vara AFA tagit på sig skulden. Det bekräftar polisens presstalesman Fredrik Wallén.

– Det har vi sett utifrån ett antal anmälningar men också via andra kontakter. Men det är för tidigt att säga att det är en trend vi ser nu. Erfarenhetsmässigt vet vi att det här går upp och ner i perioder, säger han.

Wallén beskriver AFA som löst sammansatta nätverk. Att det sker mycket klotter ser polisen som en indikation på att det är väldigt unga personer det handlar om.

– Det stämmer också med bilden av både vänsterautonoma och högerextrema vit makt-grupperingar. I 14-17-årsåldern kan det vara lätt att anamma den här typen av förenklade budskap och lösningar. Men det är oftast väldigt kort halveringstid på de här aktiva personerna. I tjugoårsåldern tilltalas man inte lika ofta av sådana enkla tankekomplex, menar han.”

Hvem er så AFA? Jo, det er en gruppe som kaller seg Anti Fascistisk Aktion.

Avisen skriver også mer generelt om denne tendensen at medlemmer av partier som er lite populære på venstresiden blir utsatt for angrep:

”BROTT MED POLITISKA MOTIV. Kristdemokraternas partilokal har vid fem tillfällen under förra året utsatts för omfattande skadegörelse. Flera politiker från olika partier har också utsatts för hot och fått bostäder och egendom utsatta för skadegörelse.

Polisen ser allvarligt på attacker mot politiker. Eskilstuna Polisen arbetar nu med både förebyggande och utredande insatser för att bryta den utveckling som varit den senaste tiden, med flera brott som antas ha politiska motiv.

– Det är alltid särskilt allvarligt när personer som är politiskt organiserade utsätts för våld eller hot, säger ...polisens presstalesman.”

Så her er det en gruppe som utøer vold mor liberalere og mot kristne, og som gjør dette i det de apenbart mener er en kamp mot fascisme.

Vi kan ikke konkludere med annet enn at det er AFA er uttryk for fascistiske ideer her; de har ingen respket for andres meninger, de har ingen respklet for ytringsfriten, de overfaller annerledes tenkendfe .. ja, de opptrer på samme måte som HitlerJugend gjorde i Tyskland på 30-tallet.

La oss avslutte med å si at vi har vanskelig for å forstå at noen virkelig kan tro at de vil tjene sin politiske sak ved å bruke vold, men det er åpnebart mange som gjør det - alt fra bin Laden til Breivik og AFA.

Vi i DLF tar avstand fra alle forsøk på å kjempe for sine synspunkter - eller for å stanse de med annerledes meninger - ved bruk av vold. Vi mener at pennen er langt mektigere enn sverdet, og vi vil derfor kjempe for vår sak ved å benytte fakta og logiske argumenter.

Og kanskje det er her årsaken til at fascister og kommunister og sosialister og religiøse velger å bruke vold er å finne: de innser at de mht fakta og saklige argumenter kommer til kort og velger derfor isteden å bruke vold.

.
.
.
.
.
.
.

http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1314947?articleRenderMode=default