1600 må leve i skjul

”Nesten 1.600 bor på hemmelig adresse i Norge” forteller Dagsavisen i går: ”I dag bor 1.588 personer i Norge på hemmelig adresse på grunn av alvorlige trusler [Grunnen er at de] er alvorlig truet på liv, legeme og helse ….

– Vi jobber tett opp mot krisesentrene og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif). I dag bistår vi rundt 70 personer ved vårt kontor. De fleste er mishandlede og truede kvinner, mange med barn [opplyser advokat Marie Solvoll Lyby som har bistått mer enn 100 personer som har måttet flytte for å leve på hemmelig adresse …]”.

Vi i DLF synes dette er svært ille. Her er det reelt sett slik at personer som er truet og forfulgt må leve i hemmelighet, mens de som truer dem får ferdes fritt omkring. Det er altså ofrene som må leve bak lås og slå, mens forbryterne og overgriperne lever i frihet. Vi mener at det burde vært omvendt.

Dersom en person opplyser til politiet at han eller hun truet må politiet finne ut hvem som står bak, og dersom en etterforsking viser at truslene er reelle må de som står for truslene fengsles slik at den truede kan leve i trygghet.

Vi innser at dette i praksis kan være vanskelig å gjennomføre, men dette er måten å forholde seg til denne problemstillingen på. Denne løsningen (og vi er altså med på at den kan være vanskelig å gjennomføre) er dog bare en kortsiktig løsning.

På lang sikt må det andre tiltak til. Hvilke? At en person blir truet kommer i hovedsak av at noen i deres familie – far, bror, ektemann, partner – ikke aksepterer de valg de gjør. Et typisk eksempel er at en kvinne ønsker å flytte fra sin ektemann/partner og at partneren ikke vil finne seg i dette og svarer med vold, eller at en kvinne har valgt en partner som familien ikke godtar.

Holdninger som innebærer at man ikke respekterer voksne menneskers egne valg er etter vårt grovt umoralske, og må bekjempes. Alle bør fra barnsben av læres opp til å respektere andre mennesker og deres valg (dette gjelder kun valg som ikke innebærer initiering av tvang; det betyr ikke at man for eksempel skal respektere de som ønsker å bruke vold eller tvang).
Disse handlingene - trusler og vold - er resultat av manglende respekt for andre menneskers valg.

Som sagt, det som kan redusere dette store problemet og den meget urettferdige løsningen som praktiseres i dag er en fullstendig respekt for voksne mennesker rett til å ta sine egne valg. At hele 1600 mennesker må leve i skjul fordi de har tatt valg som mennesker i deres nærhet ikke godtar, mens de som truer dem lever i frihet, er svært ille.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article528104.ece