Jo lenger man venter, jo verre blir det

Document.no forteller om noe som skjer i vårt naboland Sverige:

”Etter inngangen til 2012 har ungdomsgjengenes herjinger i Helsingborg tiltatt med full styrke. Det er bydelen Drottninghög som er rammet, og situasjonen beskrives som akutt. Bilbranner, trakassering av personer, skyting med raketter mot vektere og kunder som blir skremt fra å handle i forretninger er en del av hverdagen. Politiet har blitt møtt med stenkasting ved utrykning til området.

[Så siteres en svensk avis:]– Framförallt har situationen förvärrats efter nyår. Det handlar om ungdomsgäng som trakasserar folk, fönsterkrossning och ett enormt smällande med nyårsraketer, säger Bengt Wallin, biträdande närpolischef i Helsingborg.

Han berättar att polisen kontaktats av många personer som är oroliga över den senaste tidens utveckling i området.

– Folk ringer och är förtvivlade över situationen. Bland annat handlar det om näringsidkare som blir trakasserade. Det skrämmer kunder som drar sig för att besöka dem, säger Bengt Wallin.

De senaste månaderna har också flera bränder anlagts i bilar på bland annat Drottninghög. Polisen har tillsatt en särskild grupp som tittar närmare på bränderna.

Poliser som larmades till Drottninghög tidigare i veckan utsattes för stenkastning.

Personal från Securitas, som bland annat sköter bevakningen av parkeringsplatserna på Drottninghög, har beskjutits med raketer. Efter krav från facket Transport får de anställda inte längre åka ensamma till området och ska helst ha poliseskort.

– Vi har inte sett de här problemen i Helsingborg tidigare. Vi har krävt att man ska vara två stycken när man åker på larm till Drottninghög och att man är försiktig. Helst vill vi dessutom att de får eskort av polisen, men det är inte alltid de har möjlighet att åka, säger Ali Shibl, ombudsman på Transport.” (sitat slutt).

Tidligere har vi sett lignende beskrivelser fra andre byer i Sverige, og fra andre byer i Europa. De som slipper til i media diskuterer og diskuterer hvordan de skal løse disse problemene, men det eneste alternativ som er en reell løsning bli aldri nevnt.

Dette alternativ ble til en viss grad gjennomført i en storby for en del år siden, og kriminaliteten sank til nær null. Vi siterer fra Wikipedia:

“In Giuliani's first term as mayor, the New York City Police Department at the instigation of Commissioner Bill Bratton adopted an aggressive enforcement/deterrent strategy based on James Q. Wilson's "Broken Windows" approach.This involved crackdowns on relatively minor offenses such as graffiti, turnstile jumping, cannabis possession, and aggressive panhandling by "squeegee men", on the theory that this would send a message that order would be maintained. ...

During Giuliani's administration, crime rates continued to drop in New York City, which Giuliani's presidential campaign website credited to his leadership.”

Bildet er nok noe mer komplisert enn det vi gjengir her: kriminaliteten viste en fallende tendens i årene før Guilianis politikk ble innført, siden selvbestemt abort ble tillatt noen år før dette var befolkningsøkningen i grupper hvor det var mye kriminalitet mindre enn den ellers ville ha vært, etc.

Men det at myndighetene/politiet begynte å slå kraftig ned på alle typer kriminalitet hadde som resultat at kriminaliteten ble redusert burde enhver forstå.

Det er også dette som er løsningen i Helsingbor ig i alle andre byer som opplever dette. Politiet må begynne å arrestere alle forbrytere, inkludert de som ”bare” kaster stein, skyter raketter, knuser ruter, hindrer brannbiler i å komme frem, osv.

De som blir arrestert for slikt må også, dersom de blir funnet skyldige i retten, idømmes lange fengselsstraffer. Hvis det ikke finnes lovhjemmel for slikt må Riksdagen vedta slike lover. (At det kan være vanskelig for sosialdemokrater å støtte innføringen av slike lover forstår vi; å holde kriminelle ansvarlige for sine handlinger og å straffe dem strengt går jo imot alt de har trodd på, men dette er den eneste måte å stoppe den stadig økende kriminaliteten på.)

Dersom en slik politikk blir fulgt vil det bli færre og færre kriminelle ute på frifot siden de som fortsetter å være kriminelle raskt vil havne i fengsel (hvor de altså vil bli sittende i lang tid), og siden de som forstår at det er best å hoppe av den kriminelle løpebane vil slutte å begå kriminalitet.

Det er dette som må gjøres på kort sikt. Dette må gjøres. Dersom dette ikke gjøres vil det bare bli verre og verre. Det er slik at jo lenger man venter med å løse et problem, jo verre blir det.
.
.
.
.
.

http://www.document.no/2012/01/sverige-akutt-situasjon-i-helsingborg/