Høyblokken: to ting …

Bør Høyblokken i regjeringskvartalet rives eller bør den (dvs. det som er inne i skallet) bygges opp igjen i samsvar med moderne krav og løsninger mht interiør, sikkerhet, etc. Regjeringen inviterer til debatt om dette (se link nederst.)

Vi har to ting å si til dette. For å ta det kanskje minst viktigste først: det er satt av halvannet år til denne diskusjonen. Halvannet år! Atten måneder! At ting skal ta så lang tid er typisk for Norge og mye av verden i dag; byråkratisk sendrektighet fører til at alt går svært tregt. Det var annerledes for noen tiår siden - for eksempel ble Empire State Building bygget ferdig på litt over ett år. Til sammenligning er det nå ti år siden terrorangrepene mot USA 11. september 2001, og de nye bygningene på stedet der angrepene skjedde er ennå ikke ferdige.

Regjeringen har altså satt av atten måneder for en slik diskusjon. Vi synes som sagt at det er alt for lang tid. En slik beslutning bør tas på langt kortere tid. En beslutning om hva som bør skje med høyblokken burde egentlig ha vært tatt for lenge siden!

Nå kan man si at det som tar tid er undersøkelser som det er nødvendig å gjennomføre før man tar en beslutning, men heller ikke dette bør ta så lang tid: Man bør foreta en del undersøkelser, ta en beslutning og så gjennomføre denne; man må ikke glemme at også forsinkelser og utsettelser er svært kostbare. Vårt syn er derfor altså at man burde ha tatt en beslutning for en god stund siden, men at man nå i hvert fall burde kunne ta en beslutning i løpet av noen få uker!

Det andre punktet er som følger: bør den rives eller bør den få stå? Bygninger er også symboler, og denne bygningen, som ikke er spesielt vakker, er et symbol på en viktig periode i norsk historie, og den representerer det norske demokratiet, og den representerer utviklingen og tidsånden fra ca 1945. (Bygningen sto dog ferdig 1958.)

Terrorangrepet 22. juli var et angrep nettopp på demokratiet, terrorangrepet var et fascistisk angrep på demokratiet, og det var et angrep på det partiet som i størst grad har vært det ledende partiet i etterkrigstiden, Arbeiderpartiet.

Eter angrepene 11, september sa vi at det man burde gjøre var å bygge tårnene opp igjen slik de var: å bygge dem opp igjen var på si at terroristenes angrep ikke var vellykket. Terroristene angrep World Trade Center, et symbol på handel og velstand. Terroristenes visste hva de gjorde. En tydelig måte å si til dem at deres angrep ikke var vellykket var å bygge tårnene opp igjen slik de var. Dessverre ble ikke denne løsningen valgt.

Mht høyblokken så bør den også bli stående. Den er tydelig og talende symbol på den politikken som det norske folk ønsket i etterkrigstiden. Den bør altså ikke rives (evt. bør den hvis det som står igjen ikke er soldig nok til å restaureres bygges opp igjen med det samme utseende som den hadde før angrepet). Å la den bli stående er å også si til terroristen at hans oppdrag var mislykket. Dette er et viktig signal å sende: Man bør alltid så kraftig man kan og på alle mulige måter si til terrorister at deres handlinger er mislykket.

Skal man kjempe for en politisk endring i et sivilisert samfunn skal man kjempe med pennen, ikke med sverdet.

Derfor: høyblokken bør stå.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/01/27/nyheter/innenriks/terror/19958677/