Valget i Russland

På folkemunne dukker det ofte raskt opp treffende kommentarer til ting som skjer, og etter valget i Russland for et par dager siden så vi følgende i en avis: “Opposisjonen til Putin fikk over 60 % av stemmene, men heldigvis fik Putin 64 %”.

Det ble med andre ord observert klare tegn på valgfusk, og dette var da også Dagbladets overskrift: “Klare tegn til valgfusk i Russland” Artikkelen foreller videre: “Det er åpenbare tegn på valgfusk i det russiske presidentvalget til fordel for Vladimir Putin, mener internasjonale observatører fra OSSE.

Observatørene fra Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) krever en gransking av det mulige valgjukset.

- Det var ingen reell konkurranse, og misbruk av offentlige ressurser sørget for at det aldri var noen tvil om hvem som ville bli valgets vinner, sa OSSE-observatør Tonino Picula på en pressekonferanse i dag.

Golos, ei uavhengig russisk gruppe som overvåker valg, sa at valget «kjennetegnes som vanlig for det siste tiårets valg i Russland av utilstrekkelig konkurranse, statlig inngripen i valgprosessen og flere tilfeller av tvungen stemmegiving».

Organisasjonen sier den har mottatt mer enn 3000 meldinger om valgfusk.

«Denslags valg kan ikke kalles frie og rettferdige, verken etter den russiske grunnloven eller etter internasjonale mål», uttalte direktøren i Golos, Lilya Shibanova.

Organisasjonen mener Putin fikk like over 50 prosent av stemmene, langt mindre enn det offisielle tallet fra valgkommisjonen.

Vladimir Putin vant et uærlig og urettmessig presidentvalg preget av massivt juks, hevder opposisjonelle krefter. De varsler nye masseprotester mot Russlands ubestridte leder.

Opposisjonen håpet titusener allerede i kveld ville slutte seg til en demonstrasjon på Pusjkin-plassen i Moskva under parolen «Russland uten Putin». …

Putins valgkampsjef kaller søndagens valg det reneste i landets historie, og valgkommisjonen kunngjorde mandag at Putin fikk knapt 64 prosent av stemmene.

Men mange etablerte politikere, både fra den normalt Putin-lojale opposisjonen og fra mer kritiske partier utenfor nasjonalforsamlinga, kritiserer valget i harde ordelag. Kommunistpartiets leder Gennadij Ziuganov, som fikk vel 17 prosent av stemmene, sier valget var «illegitimt, uærlig og ikke åpent».

Også den liberale opposisjonslederen Vladimir Ryzjkov kaller valget som illegitimt. Han utelukker dessuten ikke at det omstridte valget til nasjonalforsamling før jul vil bli holdt på nytt neste år. …” (sitat slutt).

Vi tillater oss å sitere opposisjonspolitikeren Gary Kasparov, som kom med følgende uttalelse rett før valget (det han sier er satt noe på spissen):
“I will be very cautious of calling this 'election'. It's more like a special operation to bring Putin back to the Kremlin. He's in full control of legislation, of mass media. He controls the money. That cannot be spent on opposition without punishment from the government. We all widely expect now the most problematic election process in the modern Russian history…. . It's the first time when we have tens and even hundreds of thousands of people in the streets in Russia, and I would call it some kind of revolution. People are sick and tired of Putin's lies, corruption and lack of future. Putin is not facing some opposition groups. He's not facing liberals or nationalists of the left wing groups. He's facing the middle, and the middle class demands free and fair elections and the opportunity to build their own lives without constant interference by Putin's regime.”

For vår del vil vi gjengi noe vi skrev for noen år siden om Putins tilranelse av makten i Russland:

“Det var ingen overraskelse at Putin (dvs. hans parti Forente Russland) vant gårsdagens valg i Russland. Etter at Putin kom til makten har han jevnt og trutt samlet mer og mer makt i sine hender, og når økonomien nå ser ut til å gå rimelig greit med en betydelig økonomisk vekst, er det egentlig ikke overraskende at befolkningen stemte for det de tror er videre stabilitet. Spesielt når dette skjedde samtidig med at opposisjonelle journalister på en eller annen måte ble kneblet, at opposisjonspartier ikke kom til orde i valgkampen i en rimelig grad, og at det er mye som tyder på at det forekom valgfusk.

Ensrettingen begynner faktisk å minne om den som var i kommunisttiden; og det er ikke overraskende, Russland styres nå på omtrent samme måte som under kommunisttiden. Lederne er Putin og han gamle KGB-venner (Putin var KGB-offiser under kommunismens sluttfase på 80-tallet), Putin og hans venner skaffer seg rikdom ved å ekspropriere selskaper og ved å arrestere forretningsmenn som konkurrerer med selskaper Putins gjeng kontrollerer, og plagsomme journalister blir drept.

Men det er ikke bare maktmisbruket og maktkonsentrasjonen som minner om kommunisttiden, det er mye som tyder på at ut på nyåret vil folk begynne å merke en viss matmangel, og prisene vil stige. Den forventede levealderen for menn fortsetter å synke, og er nå nede på 58 år (lavere enn den er i for eksempel Bangla Desh).

Utenrikspolitisk har også vi i Norge merket en effekt av den økonomiske fremgangen; veksten har satt Putin i stand til å ruste opp militæret, noe som har resultert i flere provokasjoner mot Norge i nordområdene.

Putin har også valgt en klar anti-amerikansk linje i utenrikspolitikken, bla. har han reelt sett gitt støtte til Iran. Han er klar over at islam er en fare, noe hans politikk overfor Tsjetenia viser, men han tror vel at Iran er viktig som en motvekt overfor USA, og at hans Russland vil kunne hamle om med islam hvis islam begynner å få ytterligere fremgang i Europa. (Vårt syn er her at kun frihet bygget på rasjonelle verdier, inkludert et forsvar av sivilisasjonen med de militære midler som er nødvendige, vil kunne stå imot islam, men vi skal la dette punktet ligge i denne omgangen.)

Er det noe håp for Russland? Vel, det finnes i hvert fall folk der som man bør kunne satse på; det finnes reelle opposisjonelle, f.eks. tidligere sjakk-verdensmester Garry Kasparov, som er klart pro-vestlig, men det er etter vårt syn lite sannsynlig at disse vil kunne få noen reell innflydelse i Russland løpet av de neste 5-10 år.

Den russiske kulturen er sterkt irrasjonell, kollektivistisk og nasjonalistisk, og det å da tro at frihet – reell, individuell frihet – vil kunne slå rot der med det første, er alt for optimistisk. Det russiske folk har i lang tid støttet diktaturer; tsarens diktatur, så det kommunistiske diktatur, og nå stemmer de reelt sett for å innsette Putin som tsar. Det meste vi kan håpe på i denne omgang er at dette ikke vil ramme andre enn dem selv.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2012/03/05/nyheter/politikk/vladimir_putin/utenr...

http://www.chessvibes.com/reports/kasparov-on-the-russian-elections

http://stemdlf.no/node/3135