Et mønster i skandalene

Det politiske miljø er i de siste måneder blitt rammet av en rekke skandaler. Politikere på topp-nivå har gjort ting som har ført til store avisoppslag og i flere tilfeller også til politianmeldelse. Men er det noe mønster i det som har skjedd?

En stortingsrepresentant fra Frp besøkte et bordell i Riga. Dette er i strid med norsk lov; Stortingets flertall har i sin visdom har bestemt at norsk lov skal gjelde også utenfor Norge.

En stortingsrepresentant fra Høyre har tilstått at han har brukt narkotika, og at en venn av ham har oppbevart narkotika i den stortingsleiligheten han disponerer.

En nestleder i Venstre har visstnok tvunget en ung kvinne til sex i forbindelse med festen etter et årsmøte i et fylkeslag av Venstre. Kvinnen har anmeldt mannen for voldtekt.

En ordfører fra Ap har hatt en nå 16-årig jente med seg på en rekke reiser omkring i landet. De har sovet på samme hotellrom og hun har nå anmeldt ham for voldtekt.

To statsråder for SV har nå tilstått, eller skal vi si innrømmet, at de har bevilget penger til venners prosjekter i strid med regelverket.

Dagbladet: “SV-Kristin innrømmer å ha delt ut 700 000 kroner i strid med regelverket. Pengene ble delt ut til SV-venn under valgkampen i 2009.”
VG: “Kristin Halvorsen ga 700.000 uten søknad. Halvorsen trosset advarslene fra embetsverket. Innrømmer at tildelingen er uheldig.

I valgkampen 2009 overrakte Kristin Halvorsen (SV) 700.000 kroner til Eddi Eidsvågs Pøbelprosjekt - uten at de hadde søkt. Nå innrømmer både hun og daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) at pengene ble utdelt i strid med regelverket … VG kan i dag avsløre at de to kunnskapsministerne fra SV, Solhjell og Halvorsen, flere ganger har overkjørt embetsverkets klare advarsler mot å gi støtte til Pøbelprosjektet AS.

Selskapet jobber for å få ungdom som har falt ut av videregående opplæring ut i arbeid.

Til sammen har de to statsrådene utbetalt over 4,7 millioner kroner til det private aksjeselskapet til Eddi Eidsvåg og hans medaksjonærer.”

Hva hennes etterfølger Audun Lysbakken har gjort er nå velkjent: hans departement ga ca 154 000 kr til en gruppe som opprinnelig lå under SU, men som ble skilt ut for å kunne motta statsstøtte, og han bevilget 13,5 mill kr til en stiftelse som styres av en venn av ham og hvor Lysbakken selv har sittet i styret.

Alt dette er lovbrudd, og dette er alvorlig og bør etterforskes og skyldige bør evt. straffes. Men er der noe mønster her?

Tilfellene i Høyre og FrP handler om at gjerningsmennene ville ha en slags personlig nytelse og at de betalte for det de ville ha.

Tilfellene i Venstre og Ap handler om at menn med makt truer til seg sex med kvinner som står under dem i hierarkiet.

Tilfellene i SV handler om at statsråder og partiledere (en avgående og en påtroppende) deler ut skattebetalernes penger til formål de oppfatter som gode og som drives av venner og bekjente, og at dette skjer i strid med regelverket.

La oss igjen si at alt dette er lovbrudd og at skyldige må straffes, men vi i DLF er av den oppfatning at det som FrPeren og Høyremannen har gjort bør være tillatt. Det som Ap-mannen og Venstre-mannen er anmeldt for å ha gjort er forferdelige forbrytelser, mens det som SVerne har gjort er det de alltid gjør: de håver in penger fra produktive mennesker og deler dem ut til tiltak de mener er gode og som drives av venner og meningsfeller - forskjellen er bare at det er skjedd i strid med gjeldende regelverk.

Vi vil overlate til leseren å identifisere mønsteret her.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/03/09/nyheter/politikk/kristin_halvorsen/in...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=100...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=100...

http://narkotikalovgivningendreper.wordpress.com/2012/03/09/hoyre-vender...

http://www.abcnyheter.no/nyheter/110927/offentliggjoer-navnet-pa-siktet-...

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/venstrenestleder-anmeldt-fo...

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/stortingspolitiker-kjoepte-sex-...