En bil i vervepremie

“En bil i vervepremie”? Kan dette være materiale for en DLF-kommentar? Ja, det kan det, og hvis du leser videre vil du finne ut hvorfor.

Bakgrunnen er at avisen Vårt Land har satt i gang en vervekampanje; den som klarer å verve 66 abonnenter til avisen vil få en bil i premie.

Vi siterer fra na24: “[na skrev] om den kristne avisen Vårt Lands spektakulære vervekampanje. Samlet man inn 66 nye abonnenter delte avisen ut ikke mindre enn en bil. Nærmere bestemt Skoda Fabia GreenLine 1,2 TDI CR til veiledende verdi av 183.000 kroner inkludert moms.”

Men er det noe problem med dette? Vel, ja: avisen mottar store beløp i statsstøtte, innpå 40 millioner kr i året.

Så avisen bruker penger den får fra staten i pressestøtte til å kjøpe biler som den deler ut for å skaffe flere abonnenter, og flere abonnenter gir igjen større statsstøtte, osv.

Men burde ikke bli overrasket over dette. Det som har skjedd er at folkene i Vårt Land har vært kreative og oppfinnsomme og har brukt sin statsstøtte for å skaffe flere lesere/abonnenter – og vil derved få enda mer statsstøtte.

Antagelig var det ikke en del av intensjonen da ordningen med pressestøtte ble innført at den skulle brukes til nærmest å bestikke folk til å begynne å abonnere på aviser (bilen går strengt tatt ikke til de som abonnerer, men til de som skaffer mange abonnenter), men allikevel er det rimelig å anta at de som utformet reglene for pressestøtte ikke hadde slike ting i tankene.

Men slik er det med alle støtteordninger. De blir innført med en god hensikt, og med et sett av betingelser i form av lover, forskrifter og rundskriv. Men så er det noen som mottar støtten som er kreative og finner en “tvilsom” måte å bruke støtten på, og så kommer det nye lover, nye regler nye rundskriv for å stoppe dette, og så dukker det opp enda mer kreative folk som klarer å utnytte de hullene som fortsatt finnes i ordningen, og til slutt ender man opp med et villniss av regler som bare de mest korrupte vil orke å forholde seg til.

Som man kan se av artikkelen i na24 så vil etter eksemplet med Vårt Land-bilen vanlige politikere bare gå inn for endre regelverket.

Men DLF er annerledes: vi vil avvikle hele ordningen - og vi vil også avvikle alle andre offentlige støtteordninger.

Man må huske på at de pengene som deles ut i offentlig støtte er tatt fra skattebetalerne, og at det som skjer er at skattebetalerne får igjen noe av det de har betalt i skatt dersom de oppfører seg slik som politikerne ønsker (i dette tilfellet kjøper Vårt Land).

Som sagt, DLF vil at enhver skal få beholde og derved få disponere sin inntekt fullt og helt, og vi er imot at politikere ved å ta inn penger og så å dele dem ut til formål politikerne liker skal styre eller påvirke individers handlinger og valg.

Derfor: DLF mener at alle offentlige støtteordninger skal opphøre.

.
.
.
.
.

http://www.na24.no/article3355272.ece