Altinn

Altinn er ifølge Wikipedia “den norske felles internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Per juli 2011 er det 37 statlige etater (inkludert kommuner og fylkeskommuner) som bruker denne tekniske plattformen for å drifte sine skjemaer. Altinn blir benyttet mest av næringslivet, men også privatpersoner benytter denne portalen for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk.”

Hvordan fungerer den? I de siste dager, i forbindelse med utsendelsen av selvangivelsen, viste det seg at alle kunne gå inn på en bestemt persons lagrede opplysninger, og kort etter dette brøt hele systemet sammen. Her er noen avisoverskrifter:

“Altinn slaktes i hemmelig rapport. Kvaliteten på tester har vært for dårlig i alle faser.”

“Altinn stengt etter sikkerhetsbrøler: Brukere fikk se info om mann …”

“Hvem tør ta tak i Altinn? Noen må!”

“– Skremmende at dette kan skje. NN… var en av mange som fikk seg et liten støkk tirsdag kveld. “

“Altinn-Kenneth har kontaktet advokat etter personvern-brøler.
Datatilsynet: Dette er alvorlig og dypt krenkende. - En komplett
Skandale Finanspolitikerne er sjokkerte over sikkerhetsglippen i Altinn.”

“Skattedirektøren i krisemøte:-Vi har fortsatt ikke oversikt …”

“Datasvikt også hos NAV: Fikk tilgang til kvinnes pensjonssøknad”

Vi vil tro at leseren nå har et visst inntrykk av omfanget av og graden av skandalen.

Vi er ikke overrasket over dette. Problemet er at denne tjenesten er statlig, og derved vil en rekke incentiver virke slik at problemene blir større og blir vanskeligere og vanskeligere å løse.

I private virksomheter er det incentiver som vil hindre at slike problemer blir så omfattende: de statlige tjenestene skal omfatte alle i landet, og dette blir stort. Dessuten skal det ta seg av et stort antall forskjellige tilbud, og da blir det vanskelig å håndtere.

Private alternativer vil ikke ha de samme problemene, og dersom et privat selskap blir stort og tregt, noe det som regel gjør, vil det dukke opp konkurrenter, og det vil etter hver omorganisere seg for å tilpasse seg folks behov - hvis det ikke gjør det så går det konk.

Så de store helseforetakene, og NAV og Altinn, vil stadig få større og større problemer, og de vil ikke kunne løses i (det som reelt sett er) en statlig monopolmodell. Skal man få effektive og fleksible tilbud må man over på ordninger som er helt frivillige og som er uten statlige restriksjoner, og som derved er fleksible og tilpasningsdyktige.

Man så lenge folk flest mener at staten skal ta seg av helsetilbud og pensjonsforsikringer og arbeidsløshetstrygd og sosialhjelp og betaling for alt dette så vil de problemene vi nå ser starten på i NAV, i Altinn, i helseforetakene, bare vokse og vokse.

DLF er for en full privatisering og for full deregulering av alt dette. Dette er eneste måte vi kan sikre at vi kan få gode og pålitelige tilbud inne disse viktige områdene.

.
.
.
.

.

http://www.dagbladet.no/2012/03/20/nyheter/innenriks/personsikkerhet/alt...

http://www.dagbladet.no/2012/03/20/nyheter/altinn/innenriks/20761119/

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10079584