Krekar og ytringsfrihet

Terroristlederen Mullah Krekar er tidligere blitt erklært uønsket i Norge, og skulle da ha blitt sendt ut av landet. Men landet han hører til, Irak, har dødsstraff for den type forbrytelser Krekar har gjort seg skyldig i der, og derfor kan han ifølge vanlig norsk praksis ikke sendes tilbake.

Krekar har også fremsatt trusler mot norske politikere, spesielt Erna Solberg, og rettsaken som ble avsluttet i går handlet om disse truslene og andre drapstrusler han har fremsatt.

Krekar ble dømt til fem års fengsel, men anket på stedet (dommen er derfor ikke rettskraftig).

Vi siterer fra Aftenposten: “Ifølge Oslo tingrett skal Mullah Krekar dømmes for å ha fremsatt drapstrusler under særdeles skjerpende omstendigheter [mot Erna Solberg og mot tre kurdere]. …

Krekar har erkjent drapstruslene han nå dømmes for. Etter rettens vurdering tilsier truslene mot de tre kurderne en samlet fengselsstraff på 2,5 år.

For trusler mot Erna Solberg og norske myndigheter som har jobbet med utvisningsvedtaket mot mullah Krekar, mener retten at straffen må være fengsel i to år og seks måneder. …

Krekar påpeker også at han ikke kan tilbakekalle fatvaen, drapstrusselen. …

Samlet for alle forholdene dømmes mullah Krekar til fem års fengsel. Dette er på linje med aktors påstand, mens Krekars forsvarere ville at han skulle frikjennes …

Det er straffeskjerpende at Krekar stadig gir næring til truslene, ved at han gjentar drapstruslene på åpne nettsteder.

Retten mener at Krekar også kommer til å bruke denne domfellelsen til å skape ny blest om drapstruslene han har fremsatt.

Mullah Krekar ankom rettssalen i åttende etasje i Oslo tingrett klokken 13.45, sammen med sine to forsvarere, advokatene Brynjar Meling og Arvid Sjødin.

Krekar var i tillegg til truslene mot Høyre-leder Erna Solberg tiltalt for drapstrusler mot tre personer, etter at de brente deler av koranen - og en av dem filmet koranbrenningen.

Mullah Krekar ga på et åpent nettsted uttrykk for at disse personene kunne drepes, og retten legger til grunn at utsagnene hans utgjør reelle trusler etter norsk lov.

- Krekar erkjenner å ha sagt at vedkommende kunne drepes, men at dette ikke var trusler, heter det i dommen.”

Noen vil hevde at dette er en krenkelse av mulla Krekars ytringsfrihet; de mener at ytringsfrihet innebærer at man kan si hva man vil.

Men dette er ikke korrekt, Ytringsfrihet innebærer ikke at man skal ha rett til å si hva man vil, ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, og innebærer ingen rett til å fremsette reelle trusler. Og siden Krekar er en terroristleder er det all grunn til å regne med at truslene må oppfattes som reelle. Aftenposten formulerte det slik: “Et særtrekk ved de drapstruslene, er at de kan bli utført av en stor og uavgrenset krets av personer. Og derfor lever trusselen til dels sitt eget liv.”

Krekar er en fundamentalistisk muslim, og han mener da at han har rett til å begå terror med Allahs støtte og i Allahs navn.

Siviliserte samfunn kan ikke tillate slikt, og det er derfor alle grunn til å utvise Krekar fra Norge. Hvis han ikke kan sendes tilbake må han dømmes til fengsel for de trusler han har fremsatt.

Etter at dommen falt i går har flere politikere uttalt seg, bla. Jan Bøhler, Siv Jensen og Erna Solberg, og det ser ut til at det er tverrpolitisk enighet om at dommen mot Krekar var riktig. Vi i DLF synes at dette er en god ting.

Etter at dommen var falt skulle Krekar intervjues av TV-kanalen alJazeera, og i etterkant av dette intervjuet ble han filmet av TV2. Han likte ikke dette og gikk til angrep på reporteren. Vi siterer fra Dagbladet: “Mulla Krekar gikk amok mot TV 2-team. Gikk fysisk til angrep mot kameramann … Fungerende nyhetsredaktør i TV 2, Niklas Lysvåg, reagerer sterkt på hendelsen...

- TV 2 har hatt flere kontroversielle episoder med mullaen de siste åra. Og nå kommer tv-kanalen til å anmelde ham for voldelig atferd og angrep på medarbeidere, sier Niklas Lysvog til Dagbladet..”

Det er opplagt at en slik mann ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn. Han bør så raskt som mulig sendes ut, eller settes i fengsel.

.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krekar-domt-til-fem-ars-fengsel-...

http://www.dagbladet.no/2012/03/26/nyheter/krekar/politiets_sikkerhetstj...

http://www.dagbladet.no/2012/03/26/nyheter/mulla_krekar/innenriks/20854852/