Krekar arrestert

Etter at vi her i går morges skrev at Krekar “så raskt som mulig [bør] sendes ut, eller settes i fengsel”, ble han i går etter middag arrestert. Vi kan da ikke si annet enn at vi synes at dette var en riktig handling.

En kommentator uttalte i går at Krekar “ikke er typen på en angrende synder”. Nei, det er korrekt. Krekar er en religiøs fanatiker som gjør det han mener han må gjøre som talsmann for Gud/Allah. Han vil ikke la seg påvirke av noe som verdslige myndigheter måtte finne på å gjøre med ham. (Hvis det hadde eksistert noen gud så ville han nok, allmektig som han visstnok skal være, ha funnet mer verdige representanter/talsmenn enn Krekar & co, men dette poenget skal vi la ligge.)

Som en bekreftelse på at Krekar ikke vil la seg påvirke av verdslige myndigheters beslutninger har han fortsatt å fremsette drapstrusler. Vi siterer fra Dagsavisen: “[Krekar] pågrepet for nye trusler. Mandag ble han dømt til fem års fengsel for å ha truet Erna Solberg på livet. I går ble han pågrepet for nye trusler. I tillegg til å ha oppfordret til hevn mot nordmenn, skal han også ha truet tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik med døden.”

Så det eneste sted hvor Krekar hører hjemme er i fengsel, og vi er tilfredse med at det nå er der han er.

Men forsiden av Dagsavisen i dag sier også at “Frykter Krekar skal utløse terror”, dvs. det er frykt for at arrestasjonen av Krekar skal føre til at personer som sympatiserer med ham skal begå terrorhandlinger.

Etter vårt syn skal slike betraktinger ikke føre til at man lar være å arrestere forbrytere. Vi mener at forbrytere skal i fengsel, uansett hva deres sympatisører og venner måtet true med.

Dersom politiet har mistanke om at en arrestasjon/fengsling kan føre til nye forbrytelser så skal disse sympatisørene overvåkes, og mulige ofre skal beskyttes. Det er dette som er det eneste riktige svaret på mulige forbrytelser av den type som man nå etter arrestasjonen av Krekar er blitt gjort oppmerksom på.

Å ikke arrestere Krekar fordi det er fremsatt trusler om nye terrorhandlinger dersom han blir arrestert er ikke annet enn å gi etter for terrorisme, og da er det terroristene som har makten, og ikke de lovlige myndigheter.

I dette tilfellet vil ettergivenhet overfor slike trusler ikke være annet enn å godta at Norge egentlig styres på nåde fra muslimske fanatikere. Og da er det ingen elementer av frihet igjen i samfunnet.

La oss nevne en ting til. Dagbladet forteller at “TV 2-team angrepet igjen. Ble kastet stein på utenfor mulla Krekars bolig på Tøyen”.

Det vil være svært kritikkverdig dersom myndighetene/politiet lar dette passere. De som kastet stein bør arresters, stilles for retten og dømmes (dersom bevismaterialet holder) til strenge straffer.

Krekars tilhengere har som alle andre full rett til å gi uttrykk for sine meninger, men de har ingen rett til å bruke vold, noe steinkasting er, og de som kastet stein bør fengsles. Men dessverre vil dette neppe skje. Selv om Krekar nå er plassert det han hører hjemme, dvs. bak murene, er Norge generelt sett alt for ettergivende overfor kriminelle.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/pagrepet-for-nye-trusler/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10064875

http://www.dagbladet.no/2012/03/27/nyheter/innenriks/krekar/journalistan...