Å nave

I blant dukker det opp nye ord, og det skjer gjerne når det dukker opp nye fenomener. På Dagsrevyen i går ble order “nave” brukt første gang overfor et stort og generelt publikum, men ordet har vært kjent i visse miljøer en tid.
Ordet kommer fra NAV, som som kjent er statens organ for alt som har med trygder og pensjoner og sykepenger, etc. å gjøre.

Det som faller under verbet å nave er å ta seg fri fra skolen et år, og derved få krav på støtte fra NAV, en støtte som for denne type skoleungdommer innebærer at de får kr 6 000 kr pr mnd. Dette skjer altså med personer som er yngre enn 20 og som bor hjemme (hos sine foreldre) og som ikke jobber.

Så, ungdommer blir betalt kr 6 000 pr mnd. for å gå hjemme og ikke gjøre noe. Hvor mange er det som nå benytter seg av denne ordningen? NRK opplyste at det er ca 12 000 ungdommer som “naver”. (De må delta på et eller annet tiltak i NAVs regi for å få disse pengene, men dette er små og lite omfattende opplegg.)

Vi siterer fra nrk.nos artikkel om saken: “– «Å nave» har blitt et kjent begrep blant unge, sier Jon Espesæther i NAV. Ungdom tror de har rett til økonomisk støtte fra NAV hvis de avbryter skolegangen

– Vi i NAV ser at ungdom er kjent med begrepet «å nave». Det vil si at man tar et år fri fra skolegangen, men at det er NAV som skal betale for det friåret, forklarer Jon Espesæther.

Ordningen er ment å hjelpe ungdom som dropper ut av videregående skole. I dag kan nemlig elever som kutter ut skolen og bor hjemme få nærmere 6000 kroner i støtte. …

Ved NAV Hadeland har de diskutert den såkalte individstøtten i lengre tid. Nå mener de regelverket må endres. I Norge er det 12 tusen ungdommer som får 1500 kroner i uka etter at de har droppa ut av videregående. Eneste kravet er at de må være på et tiltak.

Espesæther er rådgiver ved NAV i Kongsvinger. Han synes det er urovekkende at begrepet «å nave» er i ferd med å få et feste blant de yngste.

– Det er et begrep som har dukket opp ganske nylig. Det blir hovedsakelig brukt av elever i videregående skole, men ungdomsskoleelever kjenner også til det, sier Espesæther.“

Det er altså skoleelever som naver, og dette sier også noe om skolen – både at den er dårlig og at det elevene lærer kan være lite relevant for mange av dem.

Det som skjer er altså at unge mennesker i sin beste alder tar et år fri fra skolen og så kan de leve godt – de kr 200 pr dag går vel for det meste til fornøyelser, vi vil tro at mesteparten av utgiftene til mat og klær og hus dekkes av foreldrene – på skattebetalernes regning.

Så vi har et system hvor folk flest som jobber og sliter betaler innpå 70 % av det de tjener i samlede skatter og avgifter til det offentlige (hvis de har en normal inntekt og et normalt forbruk), og så skal ungdommer som bare ønsker å ta seg fri et år få kr 200 pr dag til fornøyelser!

Vi DLF synes dette er svært ille. Det er ille at folk som jobber blir fratatt størstedelen av det de tjener, det er ille at ungdom kjeder seg så mye på skolen at de tar seg fri, og det er ille at mange bare kan få kr 200 pr dag til fornøyelser uten å jobbe for pengene (annet enn å delta på et NAV-tiltak).

Man slik må det gå når man har statlige støtterordninger; de må føre til at skattene blir høyere og høyere (for å finansiere disse ordningene) og at ytelsene blir mer og mer generøse og omfatter flere og flere.

Alle politikere er nå obs på dette fenomenet, og alle synes det er ille. Men vil de klare å gjøre noe med det? Nei, det vil de ikke. Det eneste de kan klare er å gjøre NAV enda mer byråkratisk og tungrodd, og hvor det ønskede resultat - å redusere navingen – ikke vil bli merkbar i det hele tatt. Det er slik det må gå med offentlige ordninger, inntil det hele bryter sammen. Den eneste løsningen, det enste som kan få til en vesentlig endring, er å erstatte det offentlige NAV med private ordninger.

DLF vil avvikle NAV: vi mener at trygder etc. ikke er en offentlig oppgave, vi mener at enhver bør skaffe seg privat pensjonsforsikring og tilsvarende forsikringer som skal dekke store utgifter ved sykdom, arbeidsløshet etc.

Vi mener også at støtte til personer som ikke kan dekke slike utgifter selv må skje via privat veldedighet. (Statlige støtteordninger skal avvikles over tid; de som har opptjente rettigheter skal i så stor grad som det er mulig få disse innfridd under et DLF-regime, men unge mennesker må over på private ordninger heller enn å basere seg på at de vil få ytelser fra NAV.)

Har man en slik ordning vil det ikke være mulig å nave. Og ellers vil næringslivet og arbeidsmarkedet være så fritt at de som ikke vil gå på skole lettere kan få jobber hvor de kan tjene sine egne penger. Dessuten vil også skolene være private, og da vil de nødvendigvis bli bedre enn de er i dag.
.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8053044