Jagerflykjøpet

Norge er i ferd med å kjøpe jagerfly. Valget falt på det amerikanske Joint Strike Fighter F-35, og det svenske alternativet Gripen ble forkastet.

Vårt syn er at dette var et dårlig valg. JSF F-35 er beregnet på og velegnet for amerikansk krigføring i Midt-Østen, men det Norge trenger er fly som i hovedsak er egnet til å avskjære eventuelle russiske trusler/krenkelser over havene i nord. Til dette er det svenske flyet langt bedre egnet. Dessuten er det amerikanske flyet svært dyrt, og kjøpet av disse vil føre til at resten av forsvaret blir sulteforet i flere tiår fremover.

Til den som vil sette seg grundig inn i denne problematikken vil vi anbefale John Bergs nye bok «Kampflyene som bomber forsvarsevnen».

Denne saken er aktuell nå fordi Stortinget om kort tid skal behandle langtidsplanen for Forsvaret.

Dagbladet skriver i dag om denne saken, men fokuset er litt annerledes, fokuset er på bruk av droner, et våpen som USA har benyttet med stort hell i det siste.

Vi siterer: “JUMBO-KLASSE: - Norge med sine store havområder burde være blant de ledende småstatene når det gjaldt droneteknologi. I stedet er vi i jumboklassen. Dette er fordi vi bindene alle midlene våre i et prosjekt; F-35, sier forsvarsanalytiker John Berg

- Hvis vi ikke satser mer på droneteknologi kommer vi snart i en situasjon hvor andre land vil vite mer om hva som foregår i norsk farvann enn det vi gjør. Da begynner vi å miste grepet, sier forsvarsanalytiker John Berg.

Lørdag skrev Dagbladet at Stortingets rådgiver i teknologisaker, Teknologirådet, advarer og mener kjøpet av de rådyre kampflyene F-35 kan være et feilkjøp.

- Vi er bekymret for at Norge binder seg til en teknologisk plattform som er i ferd med å fases ut. Det kan være som å investere i avanserte elektroniske skrivemaskiner da PC-en kom på markedet, sa Teknologirådets direktør Tore Tennøe til Dagbladet. … I regjeringens langtidsproposisjon for forsvaret legges det opp til innkjøp av mellom 42 og 48 F-35 kampfly, i tillegg til fire treningsfly. Flyene skal være operative i 30 år etter at siste fly er levert i 2021. De samlede utgiftene i forbindelse med flykjøp, utdanning, vedlikehold og baser over 30 år er anslått til å være 230 milliarder. I løpet av neste uke vedtar Stortinget langtidsproposisjonen.

Forsvarsanalytiker Berg, som tidligere i år ga ut boka «Kampflyene som bomber forsvarsevnen», er i likhet med Eide uenig i Teknologirådets analyse.

- Dette er et fly som vil være moderne fram til 2050 og som vil være fullt ut operativt fram til 2070, sier Berg. Han mener likevel det vil være feil å kjøpe F-35.

- Dette er en supermaktsteknologi som er bra for en supermakt og ikke det en småstat trenger. Norge trenger en langt billigere forsvarsjager, som Gripen i Sverige eller Eurofighter Typhoon, sier Berg. Han frykter nå at Norge låser alle pengene feil sted, og at det vil gjøre at vi ikke har råd til å kjøpe det vi trenger.

- Vi vil trenge flere droner for å overvåke nordområdene, både mellomstore droner og helst store droner - som i realiteten er like store som kampfly. Det har vi ikke i dag, og vi har heller ingen planer i overskuelig framtid å skaffe oss dette, sier Berg, som peker på at Tyskland nå er i ferd med å anskaffe seg dette” (sitat slutt).

DLFs syn er altså at Norge heller burde satse på Gripen enn JSF F-35.

DLF mener også at det er feil å bygge ned Forsvaret. Forsvaret bør rustes opp og være så sterkt at ingen vil våge å utfordre oss - ikke det at vi frykter en invasjon, men f.eks. vil stadige krenkelser i nordområdene føre til at vi kan miste reell suverenitet i disse områdene, og det vil ikke være bra. Å kunne avskjære og evt. slå tilbake alle slike krenkelser vil kunne bli den viktigste oppgaven for det norske forsvaret i årene fremover.
.
.
.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2012/06/05/nyheter/utenriks/al-qaida/21940693/

http://www.dagbladet.no/2012/06/05/nyheter/f-35/politikk/innenriks/drone...

http://www.dagbladet.no/2012/06/02/nyheter/fly/innenriks/kampfly/forsvar...