Et uakseptabelt regelverk

Aftenposten retter på lederplass 14/6 oppmerksomheten mot politiets regelverk, et regelverk som inntil nylig var helt uakseptabelt. At et slikt regelverk i det hele tatt har eksistert viser at myndighetene har hatt et fokus som har vært helt feil.

Vi siterer fra regelverket slik det er gjengitt i Aftenposten: alle politisjefer «skal prioritere ansattes helse, miljø og sikkerhet foran operative, administrative og økonomiske forhold ved planlegging og utføring av enhver aktivitet». (Regelverket har vært gjeldende siden 2007, etter at regjeringen Stoltenberg fikk endret arbeidsmiljøloven i 2006. Det er nå endret.)

Dette regelverket sier at politifolks sikkerhet skal prioriteres foran alle andre hensyn ved utføring av enhver aktivitet.

Med andre ord: politifolk skal ikke utsette seg for fare, uansett hva som skjer.

Så hvis en mann skyter tilfeldige mennesker omkring seg så skal politiet ikke gripe inn dersom politifolkene ved slik inngripen utsetter seg for fare.
Med andre ord: politiet skal holde seg i sikkerhet inntil faren er over. Det er dette regelverket sier med følgende formulering: “ansattes sikkerhet skal prioriteres foran operative forhold ved *enhver* aktivitet”.

Det var dette regelverket som gjorde at politifolk satte i gang med å omdirigere trafikken en kilometer unna mens terroristen fortsatte å skyte og drepe ungdommer på Utøya.

Aftenposten kommenterer dette slik: “politiet [har] altså hatt HMS-regler som slo fast at hensynet til egen sikkerhet går foran alt annet”.

Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt. Dersom noen utsettes for fare ved en kriminell handling, er det politiets oppgave å gripe inn med nødvendige midler for å beskytte alle som er blitt eller kan rammes så raskt som overhode mulig. Om slik inngripen innebærer at politifolk utsetter seg for fare så skal dette hensynet ignoreres (dersom inngripen da ikke blir et rent selvmord fra politifolkenes side).

Politiets oppgave er å beskytte borgene mot all reell kriminalitet, og dersom det skulle dukke opp oppgaver som innebærer at politifolk må ta en viss – eller stor – risiko for å beskytte publikum, så er dette en del av jobben for de som har valgt å arbeide i politiet.

Igjen, mye av det som politiet gjorde 22. juli 2011 var helt uakseptabelt. Mye av det gale skyldtes dårlig beredskap, dårlig trening, sene rutiner, etc. Men noe skyldtes også at politiets retningslinjer, slik de var nedfelt i regelverket, var uakseptable.

DLF setter pris på at reglene nå er endret slik at hensynet til politifolks sikkerhet ikke går foran alle andre hensyn, Vi vil allikevel gjenta vårt hovedpoeng: politiet skal beskytte publikum mot reell kriminalitet. Dersom slik inngripen innebærer fare for politifolkene skal beskyttende aksjoner allikevel gjennomføres dersom det er en mulighet for at de kan hindre flere i å bli rammet. Den eneste begrunnelse for at politiet ikke skal gripe inn er dersom en inngripen blir et rent selvmordsoppdrag. De politifolk som ikke kan akseptere dette må finne seg en annen jobb.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/Politiets-selvmotsigende-regelverk-68...