Nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er a jour med kontingenten. Dette nummeret inneholder den talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt til landsmøtet i mai. Talen analyserte en viktig forutsetning for frihet, og redegjorde for hvordan mangelen på oppslutning om denne forutsetningen er årsaken til det forfall vi ser i alle velferdsstater i dag.

Tidsskriftet inneholder også en artikkel om hvorvidt 22.-juli-terroristen er gal eller ond, en artikkel om det umoralske ved husleieregulering, og en artikkel som forsvarer en gruppe avvikere som det i dagens kultur er politisk korrekt å trakassere.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også enkelte eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.

Et fullstendig liste over innholdet i tidligere numre av LIBERAL er å finne på www.stemDLF.no/liberal