Ekstreme ytringer på nett

I sommer ble en blogger arrestert fordi han ifølge politiet hadde fremsatt trusler på sin blogg. DLF er en sterk tilhenger av ytringsfrihet, men vi mener allikevel at det ikke skal være tillatt å fremsette reelle trusler f.eks. om drap; slike trusler beskyttes ikke av ytringsfriheten.

Hva slags utsagn var det snakk om? Vi siterer fra en artikkel i Dagbladet som gjengir noen sitater fra bloggeren:

«Jeg skulle ønske menn som gruppe påførte politiet slike tap at samfunnet ble tvunget til å kalkulere med at de mest hatefulle feministlovene ikke er verd å håndheve»

«Føler skadefryd over at enda en norsk purkefaen er tatt av dage. Slik skal det gjøres når purken kommer på døren»

«(...) angrep på politiet er noe som harmonerer 100 prosent med alt jeg står for. Andre drap støtter jeg ikke.»

Disse sitatene viser at bloggeren er en fullstendig useriøs person, men bør skribenten straffes for slike utsagn?

Nå hører det med i begrunnelsen for arrestasjonen at bloggeren oppbevarte en sprengstoffmanual og annet undervisningsmateriale for bruk av sprengstoff samt noe ammunisjon på rommet sitt. (Han hevdet at dette var materiale han hadde glemt var der, og at han kommet i besittelse av materialet mens han avtjente sin verneplikt.)

Som sagt er det vårt syn at det ikke skal være tillatt å fremsette reelle trusler. Men er de sitatene vi gjengir reelle trusler?

Det han gjør er å støtte drap på politifolk; han sier at han ønsker at slike drap skal skje, at han støtter slike drap, og at mener at dette er riktige handlinger.

Vi kan ikke se annet enn at dette er reelle trusler – eller “oppfordring til straffbare handlinger”, som det heter i loven. De bør derfor være straffbare.

Men nå er bloggeren sluppet fri. Begrunnelsen som er gitt er at loven riktignok setter forbud mot trusler fremsatt på offentlig sted, mens Internett ikke regnes av domstolen som “offentlig sted”.

Vi siterer fra Dagbladet: “Lagmannsretten avgjorde torsdag at ekstrembloggeren Eivind Berge skal settes fri fra varetekt. Politiet ba om oppsettende virkning til Høyesterett har avgjort politiets anke, men retten kom sent torsdag ettermiddag til at Berge kunne settes fri mens saken blir behandlet, melder Bergens Tidende.

– Den viktigste grunnen til vår anke er lagmannsrettens vurdering av hva som er et offentlig sted, sier politiinspektør Liv Karlsen i Hordaland politidistrikt til NTB. … Politiet mener internett er «offentlig» i lovens forstand, selv om paragraf 140 ble skrevet før nettet var et faktum. Gulating lagmannsrett mener imidlertid at oppfordringene til straffbare handlinger ikke er blitt fremsatt offentlig fordi Berge benytter sin private blogg på internett og ikke de mer tradisjonelle medier.”

Vi er sterkt uenige i dette. Vi anser det som opplagt at Internett er et offentlig sted. Når man publiserer noe på nettet slik at det er tilgjengelig for alle, så er det publisert på offentlig sted.

Begrunnelsen for at bloggeren er satt fri, er at “loven [som er fra 1902] er akterutseilt”. Vi ser ikke dette. Vårt syn er altså at materiale som er publisert på åpne sider på Internett (og ikke gjemt på sider man må ha passord for å lese) opplagt må regnes som publisert på offentlig sted. Problemet her er ikke at lovteksten er foreldet, problemet er at domstolen ikke har fulgt med i tiden.

DLFs syn er at bloggeren har fremsatt reelle trusler, at han bør straffes, og at vi ikke kan se at gjeldende lovtekst hindrer dette i å skje.

(Bloggerens begrunnelse – kamp mot feministstaten fordi feminismen har gått for langt – vil vi ta opp i en kommentar om noen dager; vi vil her bare konstatere at dersom man tar til orde for en viktig sak på en useriøs måte så gjør man sin sak en bjørnetjeneste: bloggerens innsats har ført til at motstand mot en overdreven feminisme nå vil bli avfeid ved å si at antifeminisme er drap på politifolk.)

.
.
.
.
http://www.ba.no/nyheter/article6164368.ece

http://stavrum.nettavisen.no/?p=5420

http://www.dagbladet.no/2012/08/02/nyheter/feminisme/debatt/likestilling...