Trusler må ikke føre frem

Følgende scenario nå onsdag 22/8 i ferd med å utspille seg i Volmose i Danmark. Dagbladet skriver:

«- Hvis de ikke blir løslatt i dag, kan vi ikke garantere for hva som skjer i Vollsmose. Vi kan ikke styre 300-400 opprørte unge mennesker i området, sier beboer Ahmed Mohammed til BT. ... Beboerne oppgir klokka 18 til å være fristen for å løslate de seks.»

Hva er det snakk om?

Mellom 60-80 rasende menn stormet rundt midnatt akuttmottaket ved et sykehus i den danske byen Odense. I kjølvannet av stormingen er stemningen i byen blitt svært amper, og innbyggere i bydelen Vollsmose advarer nå politiet mot hva som kan skje dersom seks menn som er arrestert etter opptøyene, ikke løslates.

Opptøyene har bakgrunn i hendelser i går kveld. Gjengen som stormet sykehuset, fulgte etter en ambulanse med et skuddoffer - en 26 år gammel mann som ble lagt inn med skudd- og knivskader etter to drapsforsøk på en feiring av den muslimske høytida eid.

Tre vakter som var til stede på sykehusavdelingen, klarte ikke å stoppe den rasende gjengen, som raserte inventar, knuste ruter og punkterte dekkene på en politibil.

- Det kom 70-80 personer med køller inn i mottaket for å finne offeret. De løp gjennom hele akuttavdelingen, men fant ham ikke, forteller oversykepleier Lene Wichmann tilBT.

Offeret de lette etter, lå på operasjonsbordet - mobben forlot akuttavdelingen da han ikke ble funnet, og da flere vakter kom til stedet, skriver Ekstra Bladet.

Disse opprørene fungerer nå reellt sett som en gruppe terrorister, en gruppe som som ikke vil akseptere den justis som myndighetene praktiserer.. De vil ha sin vilje igjennom, og dersom myndighetene ikke lystrer vil de lage bråk, mye bråk, omfattende bråk.

Myndighetene har nå to valg, et som er vanskelig på kort sikt, og et som er enkelt på kort sikt.

Det som er enkelt på kort sikt er å gi etter for truslene fra terroristene, eller som MSM ville ha omtalt dem, aktivistene. Den som er vanskelig er å ikke gi etter, men å holde fast på vanlige prosedyrer.

Å velge den enkle løsningen vil være å overlate rettsprosessen til mobben, dvs. det vil være å gi opp å rettsforfølge mistenkte pga trusler om vold, ødeleggelser og bråk. Skjer dette vil det reellt sett føre til en avvikling av rettstaten. Dette vil føre til at antallet slike tilfeller bare vil øke i fremtiden.

Dersom den andre løsningen velges, dersom myndighet står fast på å håndheve rettsstatens prinsipper, dersom det settes inn så mye politifolk og fengselsplasser at alle som kommer med reelle trusler eller utøver vold eller begår hærverk kan bli tatt hånd om på en måte som beskytter borgernes liv, helse og eiendom, vil det muligens kreve en stor og kostbare innsats nå, men dette er den eneste løsningen som innebærer at man bevarer rettsstaten.

DLF støtter det som på kort sikt er den vanskelige løsningen. Dette fordi det er den eneste løsningen som kan bevare et sivilisert samfunn. Den enkle løsningen vil være med på å bringe samfunnet nærmere en tilstand preget av anarki og gangstervelde, noe alle vil tape på på lang sikt.
.
.
.
(Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i morgen, torsdag.)

.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/08/21/nyheter/utenriks/danmark/slagsmal/syk...