Hvem er Julian Assange?

Et kort og treffende svar på spørsmålet i tittelen vil bli gjengitt til slutt i denne kommentaren, men la oss først si litt om mannen som er den foreløpig siste i den lange rekke av tyranner, diktatorer og diktaturtilhengere som har vært hyllet av den politiske venstreside: Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe, Castro, Che Guevara, Chavez, Chomsky og Galtung.

Assange viste seg å være helt på linje med disse; til slutt ble han en støttespiller for Ecuador, landet hvor president Rafael Correa bruker rettsvesenet til å forfølge journalister.

Som kjent er Assange i Sverige mistenkt for to voldtekter, og han ble av svenske myndigheter begjært utlevert fra England. Han kjempet imot utleveringen med alle lovlige midler, og når han til slutt tapte søkte han tilflukt i Ecuadors ambassade.

Men hvem er Julian Assange? Han skapte Wikileaks, og formålet med Wikileaks var å offentliggjøre hemmelig materiale som skulle vise forbrytelsene som USA sto bak. Paradoksalt nok har resultatet vært det motsatte av dette. Vi bygger på Astrid Melands kommentar i VG 22/8 med den treffende tittelen “Wikisniken Julian”:

Wikileaks har faktisk vært til fordel for USA. Lekkasjene har vist at konspirasjonsteorier om amerikansk utenrikspolitikk ikke er holdbare. Aksjonene i Irak og Afghanistan var ikke begrunnet av oljeinteresser. Det er ikke forskjell på hva USA sier utad og hva som ledelsen egentlig mener, og politikken de fører er langt mindre uintelligent enn mange tror.

For Iran ble lekkasjene så avslørende at de måtte si at Wikileaks var noe som USA selv sto bak. Lekkasjene avslørte dobbeltmoral i flere arabiske land, og sa at enkelte regimers anti-israelske og anti-amerikanske propaganda kun var rent spill. Lekkasjene viste også at sunniledere i hemmelighet har støttet Israel, og at Saudi-Arabia har anmodet USA om å angripe Iran.

Noen lekkasjer var ikke overraskende meget skadelige. Mengdevis av de lekkede dokumentene om krigen i Afghanistan var nyttige for Taliban. Det ble også offentliggjort lister over mulige terrormål i Europa og USA. Wikileaks oppga navn på gjenværende jøder i Irak. Mennesker er blitt henrettet pga opplysninger fremskaffet og offentliggjort av Wikileaks.

Assange ble betraktet som en helt som kjempet for frihet, spesielt ytringsfrihet, og mot undertrykkelse. Men hvem er det han har samarbeidet med i det siste? Han fikk en programlederjobb i Putins propagandakanal Russia Today. En av de første gjestene han inviterte var Hizbollahleder Hassan Nasrallah. I Russland fikk Israel Shamir, kjent antisemitt og Holocaustfornekter, jobben som Wikileaks-sjef. Osv

Så, hvem er Julian Assange? Da han nylig holdt en appell fra et vindu i Ecuadors ambassade i London kom svaret fra en av tilhørerne, og det var meget treffende. Svaret var et sitat fra Monty Pythons “Life of Brian”, og var som følger: “He is not the Messiah. He is a very naughty boy”.

Og dette er den perfekte beskrivelse av Julian Assange.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/vgpluss/article/JSbeB1