Nødnettet

I fullt samsvar med ordtaket om å stenge låvedøren etter at hesten har rømt, diskuteres nå nødnettet. Som alle vet så sviktet dette fullstendig 22. juli i fjor; varslingen til politi etc. kom ikke når den skulle og måtte.

Men hvem har skylden, og hvorfor?

Selvfølgelig legger opposisjonen skylden på regjeringen, og dette er ikke uten rett. Som det står i en artikkel hvor FrPs kritikk er i fokus:
“- Hovedansvaret er Jens Stoltenbergs. Han har vært statsminister i sju år. Det kommer han ikke fra … “.

Men hva med opposisjonen? Hadde den gjort det noe bedre dersom de hadde sittet i regjering? På forsiden av gårsdagens utgave av Aftenposten kan man lese følgende: “Høyre sa lenge nei til nødnettet. Høyre avviste flere ganger tidlig på 2000-tallet ønsket fra justisminister Odd Einar Dørum (V) om nytt digitalt nødnett.” Så det ser ikke ut til at opposisjonen hadde klart det bedre enn de rødgrønne.

Ut i fra dette kan det se ut som om de som direkte kan klandres for at vi ikke hadde et nødnett som fungerte er de rødgrønne regjeringspartiene og Høyre. Venstre ser ut til å ha sitt på det tørre, og likeså FrP, antagelig kun fordi de ikke har sittet i regjering.

Hvorfor hadde vi ikke noe nødnettet? Det er fordi i sosialdemokratiet, hvor politikerne stiller til valg på å gi løfter om flere og bedre gratis-tilbud fra det offentlige, er nødnett ikke noe som fører til flere stemmer, i hvert fall ikke i en situasjon hvor alle regner Norge som et sted hvor terrorisme ikke vil kunne skje. Så det er naturlig at i et sosialdemokrati vil politikerne fokusere på velferdstilbud, og ikke på tiltak som vil trygge borgerne.

Problemet er altså at staten i dag er opptatt av tusener av forskjellige ting, ting som etter vårt syn ikke er legitime oppgaver for staten. Da vil de legitime statlige oppgavene - å trygge borgene mot kriminalitet, krig og terrorisme – komme langt ned på listen over prioriterte saker.

DLF er annerledes. Vi vil at statens eneste oppgave skal være å sikre borgernes trygghet mot kriminalitet, krig og terrorisme.

Vi er overbevist om at dersom DLF hadde hatt stor innflydelse på politikken de siste årene så ville vi hatt et godt nødnett. Vi er også overbevist om at de andre tilbudene borgene i dag får fra staten ville ha vært langt bedre enn de er i dag, men de ville da ikke ha vært statlige, de ville de ha kommet fra private tilbydere.

Men, tilbake til hovedpoenget: vi håper at politikerne fra de andre partiene nå er vekket i tilstrekkelig grad til at det blir etablert et effektivt nødnett som raskt kan varsle relevante organer hvis noe slikt som skjedde 22. juli skulle skje igjen. Og, vi håper enda sterkere, at noe slikt ikke vil skje igjen og at personer som planlegger slikt blir oppdaget av et effektivt PST før planene er gjennomført.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/stoltenbergs%20store%20prove/

http://www.dagbladet.no/2012/08/28/nyheter/politikk/siv_jensen/jens_stol...