Frankrike

Hvordan går det i Frankrike etter at sosialisten Francois Hollande ble valg til president for noen måneder siden?

En overskrift i Aftenposten for noen dager siden (21/8) ved siden av et bilde av en gruppe protesterende sosialister sier vel noe om dette: “Klare til kamp mot Hollande”. Så det er allerede kommet demonstrasjoner fra sosialister mot den presidenten de sørget for å få valgt bare for noen måneder siden.

Hvorfor? Aftenposten skriver at “ … Hollande lover å sette fart i økonomien ... men i sommer har symbolbedrifter som Peugeot og Air France varslet kutt og oppsigelser, den franske sentralbanken har sendt ut varsler om kommende nedgangstider, og i forstedene ulmer det blant arbeidsledige, frustrerte ungdommer”.

Videre: “… Frankrike mangler omkring 250 milliarder kroner for å overholde EUs krav om et budsjettunderskudd på rundt 3 prosent. Samtidig sliter landet med høy statsgjeld. En av ti franskmenn får ikke jobb. Blant ungdom er situasjonen langt tøffere, 25 prosent er uten arbeid.” Hvorfor er det slike problemer? Peugeot-ledelsen sier at “franske arbeider er rett og slett for dyre i drift”.

Sosialisten Hollande lovet å løse problemene med offentlige tiltak, mer byråkrati, høyere skatter, mer generøse pensjoner og lavere pensjonsalder, og enda flere reguleringer. Det ser ikke ut til å ha fått fart på økonomien, noe som antagelig overrasker alle venstreorienterte.

Men Aftenposten forteller følgende pussighet: “I valgkampen lovet Hollande å gjøre dert enklere for ungdom å skaffe seg den viktige, første jobben. Han har så langt lansert tiltak som “generasjonskontrakten”, som gir bedrifter lettelser i arbeidsgiveravgiften når eldre arbeidstagere overfører kunnskap til nyansatte, yngre arbeidere”. Så her mener altså Hollande at lettelser og forenklinger er veien til å få flere i arbeid. Vel vel..

Artikkelen avsluttes med følgende, en løgn og en sannhet “..Den venstreradikale lederen Jean-Luc Melenchon karakteriserte Hollandes første 100 dager som verdiløse [dvs. at Hollande har brukt det vanlige fredede første 100 dagene i alt for liten grad til å gjennomføre radikale tiltak]. – Har noen fortalt ham at kapitalismen er i krise? At Europa er på vei mot stupet?”

Ja, Europa er på vei mot stupet, men det er ikke kapitalismens krise. Det system man har i alle europeiske land er ikke kapitalisme, det er velferdsstat, og det er velfersstatsmodellen som nå er i ferd med å bryte sammen.

Det som vil skje fremover i Frankrike er at problemene bare vil bli større og større: arbeidsløsheten vil øke, fattigdommen vil øke, det vil bli mer uro, opptøyer, kriminalitet, osv.

Dette skjer fordi velstanden synker, og den synker fordi de som skaper den, de som jobber produktivt, blir demotivert med høye skatter og avgifter, med byråkrati og skjemavelde, og ved at de utsettes ikke for beundring, slik de burde, men for misunnelse: Hollande har til og med sagt at han hater de rike.

Vil noen lære av dette eksemplet, dvs. vil noen av det som skjer og vil skje i Frankrike at en venstreorientert politikk bare gjøre problemene større?

Vel, det er tre tilnærminger til læring: 1) man kan lære ved innsikt, 2) man kan lære av erfaring, og 3) man kan ikke lære.

Dessverre er det svært mange som er i den siste kategorien. Derfor vil de problemene som følger av Hollandes politikk i alt for liten grad føre til folk går over til å støtte den eneste type politikk som kan gi stabil velstand og harmoni over tid: full individuell inkludert en fri økonomi uten statlig innblanding.