Arveavgiften

Nordmenn med vanlig inntekt og et vanlig forbruksmønster betaler i alt ca 70 % av sin inntekt i skatter og avgifter til det offentlige. Mesteparten av dette er inntektsskatt og moms, mens et meget stort antall avgifter i hovedsak utgjør resten. Det er avgifter på tobakk, på alkohol, på bensin og på bruk av bil, det er avgifter på flyreiser og det er avgifter på sukker, det er en egen arbeidsgiveravgift, osv. osv.

Hva får Ola Normen igjen for dette? Jo, han får et stort og voksende byråkrati og skjemavelde, han får politikeres prestisjeprosjekter, han får meningsløse og skadelige miljøtiltak, og han får et tilbud innen helse og skole og infrastruktur og forskning og kultur, etc.

Så han får noe igjen, men mange vil vel synes at det koster langt mer enn det smaker.

Vi skal i dag kun se kort på en avgitt, arveavgiften. Når man arver noe må man betale en betydelig del av verdien til det offentlige.

Så f.eks. hvis du er student og du arver et hus fra dine foreldre så må du betale et stort beløp til det offentlige, et beløp som du som student antagelig ikke har. Da må du muligens selge huset for å få råd til avgiften. Og hva med familiebedrifter? Det kan hende at slike må selges ved et skifte fordi arveavgiften må betales.

Dette kan bety at dersom foreldre sparer og skaffer seg et hus eller byger opp en bedrift som de vil la gå i arv til sine barn så kan dette ofte bli vanskelig.

Er det et stort beløp det er snakk om? Arveavgiften innbringer ca 2 mrd kr pr år, og dersom man ser på statsbudsjettet, som for 2102 er på ca 1238 mrd kr, så utgjør inntekten av arveavgiften kun 0,2 %. Ikke en stor andel.

Men etter vårt syn er dette ikke det viktige, det som er viktig er foreldres rett til å bygge seg opp en kapital - et beløp eller en aksjepost eller en bolig eller en bedrift - og til å la den gå uavkortet til sine barn (eller til andre de måtte velge).

DLF mener at alle skatter og avgifter er urettferdige og skadelig og umoralske, men vi mener også at arveavgiften er en av de mest skadelige og urettferdige. DLF mener at arveavgiften må avvikles så snart det lar seg gjøre: vi synes det er ille at man dersom man bygger opp noe så skal staten ta en betydelig andel ved et skifte, og vi synes det er helt feil at barn ikke helt problemfritt kan arve et hus eller en bedrift etter sine foreldre.
.
.
.
.
.
.
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2012/Satsinger/?pid=56515