Grønne sertifikater

“Tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen angrer bittert på at hun bidro til regjeringens vedtak om å innføre grønne sertifikater” forteller Teknisk Ukeblad på lederplass (nr 27/12).

Grønne sertifikater er et miljøtiltak som faktisk ikke forekommer som oppslagsord på Wikipedia, og vi gjengir derfor en definisjon fra Bellonas side: “Grønne sertifikater er et effektivt [sic] virkemiddel som fremmer utbygging av ren, fornybar energi, som fungerer slik: Produsenter av ny fornybar energi tildeles såkalte grønne sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. Så forpliktes alle kraftleverandører til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater. På denne måten oppstår det en etterspørsel etter grønne sertifikater, slik at produsenter av fornybar energi kan hente en ekstra inntekt i tillegg til salg av strøm. I dette markedet er det konkurransen som sikrer at de fornybare energiprosjektene med lavest kostnader realiseres først.”

Fungerte dette? Nei, det gjorde det ikke, og Teknisk Ukeblad har de siste uker analysert ordningen og beskriver den med overskrifter som “subsidierte naturinngrep”, “vannkraftutbyggerne ler hele veien til banken” og “sertifikatene ødelegger kraftsystemet”

Vi siterer fra TU: Irrasjonelle sertifikater

– Hva er det aller verste med elsertifikatene?

[Norfunds daglige leder Kjell Rolland:] “– At produksjonskapasiteten bestemmes ut fra hensyn som ikke har noe med balansen i det norske energisystemet å gjøre. Det er en type irrasjonalitet som vi aldri har hatt før. Når sertifikatene overstyrer hvor mye kapasitet som skal inn i systemet, blir det som gift. Jeg tror at de grønne sertifikatene var spikeren i likkista for et system der markedet bestemmer investeringene, sier Roland.

GRØNNE SERTIFIKATER
– Elsertifikatene gir høyere strømregning

Dårlig utredning av elsertifikatmarkedet gjør at vannkraftutbyggerne kan le hele veien til banken, mener tidligere avdelingsdirektør i OED, Svein Roar Brunborg. Han er enig med Norfund-sjef Kjell Rolands ramsalte kritikk av elsertifikatmarkedet.

– Vi er tilbake i ”gamle dager” da politikerne gjennom energimeldingene i realiteten styrte investeringsbeslutningene. I dag er det forvaltningen, og Stortinget, som bestemmer investeringstakten gjennom å fastsette politiske mål for utbygging av fornybar kraft og pålegger forbrukerne hvor mange sertifikater de skal kjøpe. Kraftmarkedet fikk en levealder på bare 20 år,

ELSERTIFIKAT
Stat og kommuner kan tape 20 milliarder på elsertifikat. Det slår forskere fast i ny analyse. …

I SSBs publikasjon Økonomiske analyser illustrerer forskerne Torstein Bye og Eirik S. Amundsen kostnaden ved å vise til at kostnaden ved ny fornybar produksjon, for eksempel vindkraft, er 50-60 øre/kWh.

Forwardmarkedet for kraft, gitt sertifikatmarkedet og økte krav om energisparing, antyder ifølge forskerne en kraftpris på 35 øre/kWh i 2017.

Det betyr at kraftprisen fram mot 2020 kan bli et sted mellom 10-15 øre lavere enn den ellers ville vært uten sertifikatordningen. Omsetningen av kraft i Norge er om lag 125-130 TWh per år, der stat og kommuner står for om lag halvparten hver.

“Stat og kommuner vil dermed kunne tape mellom 13 og 20 milliarder kroner per år på grunn av den grønne sertifikatordningen”, skriver forskerne …

Hva er det prinsipielle her? Det er at alle statlige inngrep i økonomien har negative konsekvenser. Dette fordi slike inngrep hindrer folk i å gjøre det de prioriterer høyest, og tvinger dem til å gjøre noe de prioriterer lavere. Dette vil alltid over tid gi også økonomiske tap. Det er derfor det er slik at all statlig styring av økonomien fører til høyere kostnader.

At en erkeSVer som Heidi Sørensen har innsett dette - men vi har kun TUs leder som kilde på dette - viser at de negative virkningene av ordningen med grønne sertifikater må være svært store.

Uansett er DLF imot alle statlige inngrep i økonomien. Vi mener dels at alle har rett til å handle fredelig med andre mennesker, og derfor er statlige tvangsinngrep i slike handler forkastelige, og dels mener vi som nevnt at slike inngrep føre til totalt sett lavere lønnsomhet, dvs. til sløsing og bortkastede ressurser.

Ordningen med grønne sertifikater, slik den er beskrevet i de siste numre av Teknisk Ukeblad, bekrefter dette enda en gang.
.
.
.
.
.
.

http://www.tu.no/energi/2012/08/23/-elsertifikatene-gir-hoyere-stromregning

http://www.tu.no/energi/2012/07/13/stat-og-kommuner-kan-tape-20-milliard...

http://www.tu.no/energi/2012/08/31/nve-forsvarer-elsertifikatene