Null grasrotkontroll

VG (og også Dagbladet) har i det siste gjort en beundringsverdig innsats i mht å avsløre sløsing med offentlige midler. Sist ute i den lange rekken av saker er den såkalte “grasrotandelen”.

Grasrotandelen innebærer at en som spiller via Norsk Tipping kan få en andel av innsatsen gitt til et godkjent frivillig lag (full offisiell definisjon nedenfor). Som enhver burde forvente dukket det da denne ordningen ble innført opp en rekke foreninger som ble opprettet kun for å motta slik støtte. Og siden det ikke er mulig å holde tilfredsstillende kontroll på slike ordninger har den ført til at rene vennegjenger, kun opprettet for å håve inn store beløp, har kunnet håve inn store beløp.

Vi siterer fra VG: “VG avdekker grasrot-kaos: Gir ut en milliard - har null kontroll … Ulovlig avtale ga idrettslag millioner av grasrotkroner … Fokus Bordtennisklubb lot en storgambler bruke medlemmenes spillekort til å overskride maksgrensene til Norsk Tipping. … Ordningen skal gå til «samfunnsnyttige formål». I realiteten kan et svært vidt spekter av lag og foreninger registrere seg som grasrotmottager. Mottagere må registrere seg i Frivillighetsregisteret. Norsk Tipping betaler ut pengene. Kulturdepartementet bestemmer hvem som kan være mottager.

De enorme innsatsene, til sammen rundt 40 millioner kroner, satt storspilleren på tippekiosken i Oslo som er mistenkt for kampfiksing.

Ved å sette opp en «favorittklubb» på sitt individuelle spillekort, som man trenger for å tippe, kan man nemlig styre fem prosent av innsatsen rett til et lag eller en forening av eget valg, i såkalt grasrotstøtte.

VG har gransket hvordan de statlige grasrotmidlene fordeles, og kan i dag avdekke at muligheten for å misbruke ordningen er stor. Ordningen har siden innføringen i 2009 gitt nær én milliard kroner til grasrotmottagerne. Men hverken regjeringen eller Norsk Tipping fører ordentlig kontroll med midlene.

Fokus Bordtennisklubb, som holder til på Manglerud i Oslo øst, er blant de som tjener aller mest per spillekort. Totalt 2,2 millioner kroner har de fått, noe som betyr at det er tippet for mer enn 45 millioner kroner på spillekort knyttet til dem. … “

Som sagt, dette burde ikke overraske noen. Alle statlige støtteordninger blir misbrukt: pressen har de siste årene kunnet fortelle om misbruk av u-hjelp, misbruk av barnetrygd, misbruk av arbeidsløshetstrygd, misbruk av uføretrygd, misbruk av distriktsstøtte, misbruk av støtte til religiøse foreninger, misbruk av støttet til politiske foreninger, misbruk av støtte til kurs og opplæring, misbruk av støtte til borteboere, osv. osv.

Dette er svært ille fordi det er noen som har tjent disse pengene, og pengene er da tatt fra dem med makt og trusler om vold.

Denne svindelen er selvsagt svært ille, men det er også andre områder hvor slike ordninger er skadelige. Det er ikke slik at misbruket er det eneste problemet, et annet problem er at de krever et omfattende apparat som skal lage regler, føre kontroll, foreta utregning av utbetalinger, osv. Dette betyr at folkene i dette apparatet, stort sett ressurssterke og velutdannede folk, ikke bedriver verdiskapning, det de bedriver er kun å flytte på verdier skapt av andre. Man kan tenke seg hvor mye disse folkene hadde bidratt med til velstanden i samfunnet dersom de hadde vært i produktiv virksomhet.

DLF er imot alle slike statlige ordninger. Vi er imot alle statlige overføringer. Vi vil avvikle alle statlige velferds- og tilskuddsordninger.

Grunne til dette er at vi mener at det er den som har tjent pengene som har rett til å disponere dem. Dersom du har tjent 100 kr mener vi at det er du som skal kunne disponere de 100 kr til de formål du måtte ønske. Om du da vil gi noe til en bordtennisklubb eller en vennegjeng eller et annet formål så er det opp til deg.

Kun DLF står for dette. Vil du ha det slik, stem DLF! Vil du at dagens ordning med et skyhøyt skattenivå og en kolossal sløsing med de pengene staten tar fra deg og andre i skatter og avgifter, og vil du ha et system hvor et stort antall dyktige og ressurssterke mennesker ikke bedriver verdiskapning, men kun flytter på verdier andre har skapt: stem på et av de andre partiene.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10060893

Offisiell definisjon av “grasrotandelen”:
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Ved spill på Multix tilfaller halvparten av overskuddet Grasrotandelen. Hver dag beregnes Grasrotandelen ut ifra forskjellen mellom innsats og gevinster, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette fordi alt overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax spilles uregistrert.

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.
For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping. Du leser mer om Spillerkortet her

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret (brreg.no) og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om_grasrotandelen