Å begynne i feil ende

Unge har som kjent store vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet; det de opplever er at boligene er for dyre.

For å avhjelpe dette har kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete øket lånerammen i Husbanken med 5 mrd kr. Dette vil gjøre det lettere for unge å få lån, og dette vil hjelpe dem inn på boligmarkedet, tror hun.

Man dette vil ikke hjelpe i det hele tatt (eller kun hjelpe i svært liten grad), skal man hjelpe er det helt andre tiltak som må til.

Grunnen til at boliger er dyre er at det er for få boliger i forhold til etterspørselen. Å øke etterspørselen, slik enda flere enkle lån gjennom Husbanken vil gjøre, vil bare gjøre boligene enda dyrere.

Det som må til er at det bygges flere boliger. Det er kun en økning av antall boliger på markedet som kan bringe prisene ned.
Det Navarsete burde ha gjort er å sørge for at det kan bygges flere boliger. Hvordan?

Ved å gjøre det enklere å bygge, dvs. ved å fjerne offentlig hindringer. Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA, skriver følgende i en kronikk i Aftenposten i går:

“I dag er et rigid regelverk igjen en demper på boligbyggingen. Vi har materialer og teknologi, men en hengemyr av regler og forskrifter hemmer boligutviklingen og sørger for at boligmarkedet er i utakt med realitetene. Det bygges for få boliger i forhold til befolkningsveksten, og politiske reguleringer gir oss ikke lov til å bygge det folk vil ha.”

Det som må til for å få billigere boliger er altså en kraftig forenkling av regelverk, samt frigjøring av flere områder for boligbygging.

Det er dette Navarsete burde har gått inn for, hun burde ha gått inn for å øke tilbudet, men det hun gjør er å øke etterspørselen. Så de hun gjør er å begynne helt i feil ende.

At hun i stedet går inn for å øke etterspørselen etter en boligmasse som ikke øker (eller øker i alt for liten grad) viser bare at dagens myndigheter muligens er klar over problemene, men overhode ikke er i stand til å komme med tiltak som virkelig vil føre til at problemene reduseres; tvert i mot vil de forslagene de kommer med bare gjøre problemene enda større.
Men slik er sosialdemokratiet; gjøres det noe så er det som blir gjort slik at problemene bare blir enda større.

Vil du ha slutt på dette? Stem DLF!
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/Husbanken-far-fem-milliarder-e...

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Boligproblemet-kan-loses-69...