Urovekkende hendelser, og en total mangel på riktig respons

Det har skjedd flere urovekkende hendelser i det siste, og vi gjengir kun et par eksempler:

På Mallorca har muslimer presset et selskap som drev parkeringsplasser til ikke å bruke kvinnelige ansatte i visse områder; dette fordi disse muslimene mener at det er galt å ha kvinner i slike sterke maktposisjoner som en jobb som parkeringsvakt er.

I England er det blitt vist en film som er kritisk til islam, Islam: The Untold Story av Tom Holland, og militante muslimer har demonstrert så voldelig at visninger er blitt stanset.

I USA er det laget en ekstremt amatørmessig spillefilm om Muhammed, og dette førte til kraftige og voldelige opptøyer og angrep på amerikanske ambassader/konsulater i bla. Egypt og Libya. I Libya førte angrepene til at fire amerikanske tjenestemenn ble drept.
(Man kan lese mer om disse hendelsene på linkene nedenfor.)

DLFs syn er at slike krenkelser av friheten er fullstendig og totalt uakseptabel. Vesten er og bør fortsette å være et sivilisert samfunn, og siviliserte samfunn har ytringsfrihet og likestilling.

Ytringsfrihet er svært viktig, og alle har rett til å lage filmer om hva de måtte ønske, og om disse er kritiske til kristendommen, til kapitalismen, til islam, til kommunismen, til liberalismen, eller til hva det måtte være. Alle har rett til å ytre seg kritisk om hva som helst. Alle har rett til å lage slike filmer, og det samme gjelder bøker og tegninger, osv.

Dette er noe alle har rett til, det er dette som er frihet, og myndighetene har som sin viktigste oppgave å beskytte denne friheten. Vi har også likeledes, menn og kvinner har all rett til å utføre de samme jobbene; det skal ikke være slik at det er forbudt for kvinner (eller menn) å utføre visse jobber eller å jobbe i visse områder. Det er myndighetenes oppgave å beskytte denne retten.

I disse tilfellene som vi kort omtalte innledningsvis burde myndighetene ha reagert så kraftig, og med de midler som er nødvendige, for å sikre friheten til de som forsøker å benytte sin ytringsfrihet eller for å beholde likestillingen.

Dette betyr at myndighetene må bruke de maktmidler som er nødvendige for at ytringene skal kunne skje og for at de som ytrer seg skal kunne gjøre dette i full trygghet.

Dette betyr igjen at der må reageres så sterkt mot de som forsøker å krenke og innskrenke friheten at slike angrep opphører. Dette betyr at det må settes inn så mye politi (evt. militære styrker) som er nødvendig for å stanse angrepene, og at gjerningsmennene må idømmes så strenge fengselsstraffer at angrepene opphører.

Og dette må skje raskt.

Vesten skal fortsatt være sivilisert, Vesten skal fortsatt ha frihet, og da må de som med vold forøker å innskrenke friheten stanses med de midler som er nødvendige.

Dessverre er det lite eller intet som tyder på at dette vil skje. Myndighetene vil antagelig bare fortsette sin ettergivende linje også denne gang, og da vil det komme flere slike angrep, og friheten vil bli mindre og mindre og etter hvert forsvinne helt.

Dette er en utvikling som DLF er sterkt imot. DLF er det eneste partiet som fullt og helt går in for individuell frihet, noe som innebærer likestilling og ytringsfrihet. DLF står vel derfor alene om å foreslå den type tiltak som vil føre til at slike angrep på sivilisasjon og frihet vil opphøre.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/libya/artikkel.php?artid=10068857

http://www.document.no/2012/09/lukket-visning-av-dokumentarfilm-om-islam...

http://www.document.no/2012/09/kvinnelige-p-vakter-tvunget-bort-pa-mallo...

http://www.document.no/2012/09/egyptere-stormet-usas-ambassade-i-protest/