"Betalte helsebehandling av egen lomme"

Dagbladet forteller om en mann fra Fredrikstad som betalte 150 000 av egen lomme for å bli frisk av kreft. Dette fordi han neppe ville ha overlevd dersom han hadde stått i det offentlige helseapparatets helsekøer. Dette var hans klokeste valg, sier han.

Vi siterer: “Da Juel … (72) fikk konstatert prostatakreft for ett år siden, tok han raskt affære. Han brukte sin ståpåvilje og besluttet å søke hjelp utenlands.

- Det har vært mitt klokeste valg, sier Juel.

Hos Juel … samboer Liv … er tilværelsen lutter glede. Juel føler nemlig at han har fått livet i gave, og minst 10-15 gode leveår ekstra. Den spreke 72-åringen fra Fredrikstad tok selv styringen da han fikk diagnosen prostatakreft.

Hadde han ikke undersøkt på egen hånd, ville han kanskje ikke vært i live i dag, mener han selv.

Juel følte seg sprek som en ungdom, men ved en rutinekontroll hos legen tok han en PSA-test som viste forhøyet PSA-verdi. Legen mente at Juel burde ta en nærmere prostatasjekk. I

I stedet for å vente i måneder på en test gjennom det offentlige, tok han kontakt med en privatklinikk i Sarpsborg og fikk time hos en urolog som foretok biopsi. Resultatet viste kreft i tre av 10 tester, og han ble anbefalt å ta en MR-undersøkelse. Juel ringte til privatklinikken Aleris i Oslo og fikk time fire dager senere.

- Jeg hadde ikke hatt noen symptomer og fikk nærmest sjokk da det viste seg at jeg hadde prostatakreft. Legen var imidlertid usikker på om det ville være hensiktsmessig med operasjon, eller om vi skulle vente og se. Det var en uholdbar situasjon for meg, sier Juel.

I stedet for å sette seg ned og fortvile, våknet kampinstinktet. Det første han gjorde var å kontakte Kreftforeningen, men han synes ikke han fikk noen råd som hjalp derfra….”

Han gjorde det eneste riktige. Dessverre er det slik i dag at mange venter på behandling i det offentlige helseapparatet, og må vente så lenge at behandlingen kommer så sent at de ikke kan bli helbredet når de endelig kommer til behandling.

Og ja, det er selvsagt surt å måtte betale store beløp av egen lomme. Dvs. det som er surt er at man må betale dette etter å betalt enorme beløp i skatter og avgifter inn i det som reelt sett er en offentlig helseforsikringsordning som skulle ha betalt regningen når man trenger behandling.

Så problemet er egentlig ikke at man må betale av egen lomme, problemet er at man er tvunget til å betale for en helseforsikringsordning som ikke leverer når den skal.

I dagens system bør man da gjøre som Juel og betale det det koster hvis man må dette for å bli frisk og komme i form, eller som Juel, for å kunne leve 12 - 15 år ekstra.

Men systemet burde ikke vært slik, det burde ikke vært slik at vi alle må være med på en tvungen forsikringsordning som ikke fungerer når man virkelig trenger den.

I mange tilfeller fungerer det offentlige systemet allikevel bra, og de som jobber der er i det store og hele dyktige og dedikerte mennesker. Men dessverre jobber de i et system som er tungrodd og byråkratisk og som er alt for lite fleksibelt til å ta seg av alle de som virkelig trenger hjelp så raskt som det er behov for.

DLF mer derfor at det statlige helsesystemet bør privatiseres og erstattes av flere private tilbydere på alle nivåer – legekontorer, sykehus, forsikringsordninger, etc. I et slikt system vil man måtte betale av egen lomme inn i en forsikringsordning, men man vil slippe å betale for det offentlige systemet vi har i dag, og alt tyder på at et slikt system total sett vil være langt bedre enn dagens offentlige system, et system som er finansiert ved tvang og som det reelt sett er forbud å konkurrere med.

.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/09/15/tema/sykdom/klikk/helse/23424797/