Høyre starter valgkampen

Det er bare ett år til valget, et valg som forhåpentligvis vil føre til at de rødgrønne endelig må forlate regjeringskontorene. Åtte år med dårlig styre er nok! Men hva får vi i stedet? Fire år med blått vanstyre? Mye kan tyde på det skal vi basere oss på det som Høyre i går la frem som sin nye poltikk.

Vi siterer fra VG:

Høyre avlyser avgiftskutt med ny regjering

Høyre-nestleder Bent Høie varsler taktskifte fra partiet, som nå vil beholde en rekke av de avgiftene de tidligere ville fjerne.

I programmet kutter Høyre ut tidligere løfter om å kutte en rekke avgifter. Her er hva Høyre ikke lenger vil love velgerne:

[De vil ikke love] lavere inntektsskatt for de mellom 62 og 67 år
[De vil ikke love å] heve grense for moms- og tollfritak
[De vil ikke love å] redusere/fjerne dokumentavgiften
[De vil ikke love] lavere avgiftsnivå
[De vil ikke love å] avvikle NRK-lisensen

Bent Høie sier til VG Nett at partiet nå vil konsentrere innsatsen mot skatt på inntekt og formue. - Vi lover fortsatt at det samlede skattetrykket skal senkes. Men det blir ikke større skattelettelser enn under Bondevik II-regjeringen, sier Høie.

Programkomiteen foreslår fortsatt å øke minstefradraget, fjerne arveavgiften, fjerne formueskatten og heve innslagspunktet for toppskatt.

- Folk med vanlig lønninger, som lærere, sykepleiere og så videre skal ikke betale toppskatt. Men på avgiftssiden kan jeg ikke love at nivået vil bli lavere enn i dag, sier Høie.

Noen unge i Høyre forsøker å kjempe imot denne linjen:

VG skriver:
Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy sier han reagerer på flere av endringene.

- Jeg vil advare Høyre mot å glemme de irriterende avgiftene. Da tenker jeg særlig på dokumentavgiften og tollgrensene. Dokumentavgiften er en urimelig avgift på at du flytter. Dette er ikke bra ungdomspolitikk, sier Sandøy.

Samtidig understreker han at den totale skattepakken til Høyre er bra.

- Det viktigste for Unge Høyre er at det skal lønne seg å jobbe. Der treffer dette forslaget godt, sier Sandøy.

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner for Høyre i Oslo sier også han stiller spørsmål ved flere av endringene i programmet.

- Det kan være legitime grunner til å beholde dokumentavgiften, men jeg har nok noen andre avgifter i kikkerten som jeg vil se nærmere på, sier Tetzschner til VG Nett. …

Totalt sett går Høyre inn for en total skattelette på ca 25 mrd, og de vil f.eks. ha søndagsåpne butikker. Men i hovedsak er dette en politikk som er svært nær den skadelige politikk Ap allerede fører.

Og da er den sikkert en god poltikk for Høyre; formålet med Høyres poltikk er å få fremstående Høyremedlemmer inn i viktige stillinger i statsadministrasjonen.

Det vil de antagelig klare, ikke fordi den politikken de går inn for er så annerledes enn den politikken de rødgrønne har ført i åtte år, men fordi folk er så misfornøyde med den sittende regjering og fordi de tror at en regjering hvor Høyre er med vil føre en merkbart annerledes politikk. Men slik er det ikke.

Het er et lite utvalg frihetsfiendtlige Høyrestandpunkter:

- Høyre støttet røykeloven
- Høyre gikk inn for å tvinge igjennom kvinnerepresentasjon i private aksjeselskapers styrer
- Høyre støttet bioteknologiloven, som legger store begrensinger på viktig forskning
- Høyre er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift
- Høyre er tilhenger av barskogvern
- Høyre støtter obligatoriske tjenestepensjoner
- Høyre gikk inn for en økning av merverdiavgiften
- Høyre mener at prinsipielt sett bør skattenivået være på ca 50%
- Høyre støttet DLD

Som sagt, Høyres poltikk har som formål å få Høyre-folk inn i styre og stell. Dette er i motsetning til DLFs politikk, som har som formål å øke friheten og derved øke velstanden. Dette kan kun skje ved at man reduserer offentlige begrensninger på individuell frihet, dvs. ved å redusere skatter og avgifter, ved å deregulere og privatisere, ved å fjerne uproduktive jobber i det offentlige, og ved å redusere subsidieringen av de arbeidsføre som ikke utfører produktive jobber.

Hvilken politikk som gir størst oppslutning i dag er opplagt, men hvis man tror at Høyres politikk vil føre til merkbare endringer i det norske samfunn så tar man feil. Den eneste endring man vil merke dersom man får en regjering med et sterkt Høyre er at det er statsråder fra Høyre som må forklare – eller bortforklare - hvorfor alt går galt i skolen, i helsevesenet, i kriminalpolitikken, i innvandringspolitikken, i eldreomsorgen, mht pensjonene, osv.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=100...

http://stemdlf.no/node/5161