Veiene videre

Våre ansvarlige myndigheter forteller oss ofte at Norge er verdens beste land å bo i, og mye er bra i Norge, men mye kunne vært mye bedre. Vi skal i dag se litt på våre veier etter at en ekspert har vurdert dem. Vi siterer fra NRK.no:
Internasjonal ekspert sjokkert over norsk vegstandard

Noreg er ti gongar rikare enn Albania, men likevel er vegstandarden i dei to landa på same nivå. Norsk vegpolitikk vert slakta i ein ny internasjonal rapport.

Rapporten, som er bestilt av Opplysningsrådet for Vegtrafikken, slaktar måten norske politikarar har prioritert vegbygginga gjennom dei siste tiåra, og konkluderer med at Noreg bør tenkje grunnleggjande nytt om korleis ein prioriterer veginvesteringar.

Konsulentselskapet slår blant anna fast at ein ville ha seksdobla lønnsemda i veginvesteringane dersom ein hadde konsentrert midla om nokre få hovudkorridorar, framføre å spreie midla «stykkevis og delt» rundt om i landet.

Dr. Adnan Rahman meiner Noreg bør satse på å byggje ut dei viktigste ekspressvegane. Det er hovudfartsårene Oslo–Bergen, Oslo–Trondheim, Oslo–Stavanger, og Bergen–Stavanger som dei meiner burde hatt ein langt høgare prioritet.

Dr. Rahman køyrde mellom anna frå Bergen til Kristiansand medan han arbeidde med rapporten, og reagerte sterkt på kvaliteten på det som skal vere ein ekspressveg.

– Dette ville eg ikkje forventa i Noreg. Gjennomsnittsfarten er den same som i Albania.

– Kva synest du om dette?

– Eg er sjokkert!

– Dersom du ser på BNP i Noreg, og ser på investeringane i vegbygginga, så er dei heilt lineære. Det det kokar ned til er at når folk vert rikare, reiser dei meir og raskare. I Noreg er ikkje det tilfellet, seier amerikanaren.

Vi avslutter sitatet her, men for den interesserte er det mer å lese på linken nedenfor.

I det vi har sitert er hovedpoenget følgende: pengene til vei er spredt “«stykkevis og delt» rundt om i landet”.

Og hvorfor har dette skjedd? Det har skjedd fordi den aller helligste ku for alle store norske partier er distriktspolitikk: alle politikere kjemper for å få midler til sine hjembygder/hjemkommuner/hjemfylker.

Det er derfor midlene er spredt “«stykkevis og delt» rundt om i landet” i stedet for å bli brukt der hvor de kan gjøre mest nytte, dvs. der hvor det er mest folk og størst behov for effektive transportmuligheter, dvs. som artikkelen sa det i “hovudfartsårene Oslo–Bergen, Oslo–Trondheim, Oslo–Stavanger, og Bergen–Stavanger.”

Men slik må det bli når de folkevalgte skal styre. Man går da inn for dyre og ineffektive løsninger som er slik at noen tror at de oppnår fordeler på andres bekostning. (Dette fenomenet har man ikke bare i Norge, det finnes f.eks. også i meget stor grad i USA, hvor alle medlemmer av kongressen kjemper innbitt for å skaffe bevilginger til egen hjemstat.)

Dette er et problem med demokratiet. Demokrati innebærer at man får løsninger som er “stykkevis og delt” og som gir pressgrupper fordeler på bekostning av helheten, demokratiet er ikke slik at det fremmer helhetsløsninger.

Hva er det da som best gir helhetsløsninger? Det som best gir helhetsløsninger er at ingen blir tvunget til å være med, men hvor alle bidrar frivillig, dvs. et system hvor alle som blir med gjør det med egne penger (politikerne bruker som kjent andres penger) og hvor alle blir med kun når de ser at det er lønnsomt for dem.

Dette er et system hvor slike ting som vei og annen infrastruktur på alle vis er planlagt, bygget og finansiert på frivillig basis.

Hva man hadde hatt et slikt system i Norge ville nok veiene være langt bedre enn de vi har i dag; i dag har vi som nevnt et veisystem som er på nivå med Albanias.

DLF er for at også veier – planlegging, finansiering, bygging og vedlikehold skal skje privat, og hvor den enkelte bruker på en aller annen måte betaler direkte for kostnadene ved bruk når han bruker veien. Vi er altså imot at veier skal finansieres over skatteseddelen og ved avgifter på bil. (Vi vil til dette ha nevnt at i dag er det slik at bilister betaler samlet ca 40 milliarder kr mer pr år enn det som brukes på vei og andre trafikktiltak.)

Vil du ha en endring i denne retngen, stem DLF! Vil du fortsatt at Norge skal ha veier på Albania-nivå så kan du trygt stemme på de andre partiene.

.
.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8336063