For en gangs skyld en god nyhet

Pressen inneholder i alt for stor grad er omtale av negative saker: oppsigelser, nedleggelser, konkurser, arbeidsløshet, budsjettunderskudd, trygdemisbruk, sykdom epidemier, helsekøer, løftebrudd, kriminalitet, korrupsjon, overfall, innbrudd, vold, sult, terrorisme, opptøyer, etc. Men en gang i blant kan man i en omtale av en slik negativ nyhet finne noe som er positivt.

Her er utdrag fra en artikkel i VG om en slik sak. Overskriften var som følger: Raneren valgte seg feil ofre da han forsøkte å rane en storkiosk i Oslo lørdag og endte selv opp med 16 sting i hodet.

Tre menn forsøker å rane en storkiosk på Tøyen, men som overskriften forteller, de valgte seg feil ofre.

VG: Ranet ble veldig mislykket siden de som var til stede i butikken valgte å handle fremfor å la seg skremme av pistolranerne.

- Én person ble overbemannet, og under basketaket gikk det av ett skudd. De to andre løp fra stedet, opplyser politiadvokat Ane Evang til VG.

Raneren fikk også bank, og hodeskadene måtte lappes sammen med 16 stifter på Ullevål sykehus i etterkant.

Hva slags mann var gjerningsmannen? Da han forsøkte å rane kiosken ventet han på å sone en straff: For fem måneder siden dømte Borgarting lagmannsrett 28-åringen fra Algerie til fengsel i seks og et halvt år for drapsforsøk. Anken ble avvist av Høyesterett og raneren skulle derfor ha startet soning av dommen nå.

Han har ikke noe arbeid eller bosted, og har i politiavhør innrømmet at han forsøkte å rane storkiosken på Tøyen for å skaffe seg penger.

Dette er ikke første gangen 28-åringen tyr til våpen. Høsten 2009 skjøt han fem skudd med en pistol i forbindelse med en [krangel] på utestedet Biblos ved Byporten i Oslo sentrum. En av mennene som deltok i krangelen satte seg oppe på 28-åringen. Sistnevnte dro da frem en pistol og skjøt motstanderen på kloss hold. …

I 2009 var algerieren blant demonstrantene som kastet brostein på politiet under Gaza-opptøyene i Oslo, noe han seinere ble dømt til 18 dagers fengsel for.

Ifølge politiet var også 28-åringen én av fem menn som utga seg for å være polititjenestemenn og tok seg inn i en leilighet i Oslo i 2011. Leilighetseieren fikk rettet en revolver mot panna.

Så dette er en mann som altså gikk – eller går? - fritt omkring i Oslo.

Så til en annen side av denne saken: De to som tok kontroll på raneren er foreløpig ikke siktet for noe straffbart.

Det er da enda godt. Disse forsøkte å forsvare seg mot en kriminell, og selv som slike tilfeller bør etterforskes dersom noen er blitt skadet, så vil det være helt feil om de blir siktet eller straffet dersom de ikke bruker overdrevent mye vold. Vi er også imot at den som forsøker å begå en kriminell handling skal bankes opp, slik denne raneren ble. De som griper inn må kunne bruke vold, men ikke mer enn nødvendig for å stanse gjerningsmannen.

Vi vil absolutt ikke anbefale noen å gripe inn dersom de kommer i nærheten av en kriminell handling, det er jo bokstavelig talt livsfarlig, men vi har forståelse for at noen kan gjøre det. Norske strafferammer er så lave at det er svært mange kriminelle som går løse, og da blir det mye kriminalitet. At noen som tilfeldigvis er i nærheten når noe kriminelt er i ferd med å skje blir forbannet og vil gjøre noe med problemet der og da ved å gripe inne er dog forståelig.

Måten å bekjempe kriminalitet på er altså ikke å gripe inn selv, måten å bekjempe dette på er å arbeide for lovendringer som gjør at personer som begår reell kriminalitet blir idømt lange fengselsstraffer. Og et slikt radikalt grep er det bare DLF som er villig til og i stand til å ta.

I dette tilfellet ble ransmannen heldigvis stanset, han ble uskadeliggjort, og de som grep inn ble ikke skadet og de blir ikke straffet. Det var dette som for en gangs skyld var en god nyhet. Men hvis vi hadde visst hvor lav staff raneren fikk for dette ransforsøket ville vi antagelig ha måttet avslutte denne nyhetskommentaren med en mer negativ tone.

.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10119968