To problemer? Én løsning!

I dag tar vi utgangspunkt i to nyhetsoppslag som begge illustrerer samme poeng.

Det første forteller at en tidligere statsråd ble Nektet adgang fordi hun er kvinne.

Tidligere olje- og energiminister Thorhild Widvey ble nektet adgang til Gimle Rotary Klubbs torskeaften fordi hun er kvinne. Nå har fire av fem kvinner meldt seg ut i protest.

Grunnen er at arrangøren hadde leid et lokale av Norske Selskab, og de har bestemte regler for bruken av lokalene: Norske Selskab stiller flere krav til sine gjester: Jakke og slips er påkrevd, og bruk av mobiltelefon er ikke tillatt. Damer har adgang ved spesielle anledninger, ifølge hjemmesidene.

Å leie lokaler av Norske Selskab var opplagt en tabbe fra Rotarys side siden arrangementet skulle ha både mannlige og kvinnelige gjester, og klubbens ledelse har beklaget. Men noen krever nå at Norsk Selskap må endre sin praksis og tillagte kvinner samme muligheter til adgang som mann.

Den andre saken er muligens noe annerledes. Her er det snakk om et treningsstudio hvor bare kvinner har adgang, og dette ses på som en god ting:

TRENINGSSENTER KUN FOR KVINNER

Slipper sjekking og svette menn

Beate (33) trener på Curves, der det kun er kvinner som slipper over dørstokken.

Å komme inn på Curves er som å komme inn i en feminin oase med lilla hjerteputer, levende lys, orkideer og blide instruktører. Kvinnelige sådanne, naturligvis.

Slipper press

Curves er et treningssenter der bare kvinner kan bli medlemmer.

– Det er ikke det at vi ikke liker mannfolk, ler daglig leder Sarah Hansson.

– Men noen synes det er greit å slippe menn når de trener. Dermed unngår de mannesvette og prestasjonspress fra menn, som er mye mer konkurranseinnstilte enn kvinner, sier Hansson til klikk.no.

Så her har vi to tilfeller: et sted har bare menn adgang, og det fører til bråk. Et annet sted har kun kvinner adgang, og det fremstilles som et stort gode.

Hva sier loven om dette? Dagbladet forteller at Etter norsk lov skal Rotary være åpen for begge kjønn, da Rotary kommer inn under likestillingslovens § 8 som omhandler likestilling i foreninger.

Men om dette gjelder Norske Selskap sier Dagbladet intet om. Og den sier ikke noe om hvorvidt treningssentre må være åpne for begge kjønn.

DLF er imot all lovregulering av dette området. DLF mener at dersom en forening eller en utleier eller et treningssenter ønsker at kun medlemmer av det ene kjønn skal ha adgang så bør da ha full rett til å bestemme dette selv.

Problemet i den ene saken var at arrangøren hadde tabbet seg ut og leid et lokale med adgang kun for menn til et arrangement hvor kvinner også var invitert. Dette er en tabbe, men vi er i tvil om den fortjener store avisoppslag.

Men det prinsipielle er klinkende klart: DLF mener at eier må få bestemme hvem han vil slippe inn i sitt lokale eller i sin forening eller i sitt treningsstudio.

I de fleste tilfeller er det et stor pluss at begge kjønn kan omgås på like vilkår, men i noen tilfeller kan det være en fordel at kjønnene er adskilt. Det som omtales i artikkelen om treningsstudioet over er et godt eksempel. Men også dette feltet bør være helt uten statlige inngrep og reguleringer; også her er det eneste rettferdige og den eneste moralske at eieren fullt og helt får bestemme om hvordan hans eiendom skal brukes uten innblanding fra hverken staten eller busybodies med alt for lite nyttig å gjøre. Det er dette som er løsningen.

DLF vil altså fjerne fra lovverket alle bestemmelser om likestilling, kvotering, etc.
.
.
.
.
.
.

http://www.klikk.no/helse/dinkropp/trim/article408435.ece

http://www.dagbladet.no/2013/02/14/nyheter/likestilling/thorhild_widvey/...