Nav er blitt en farse

Nav skulle være vårt felles trygde- og støttesystem. Hele tiden det har eksistert – Nav ble opprettet i 2006 ved en sammenslåing av Aetat og trygdeetaten – har det vært ulike typer betydelige problemer: brukerne hadde lang ventetid; de ansatte kunne ikke den jobben de var satt til å utføre; utregninger av pensjon, sykepenger, trygd, etc. var ofte feil; det var betydelig utskifting blant de ansatte, osv. osv.

Men avsløringene de siste ukene slår virkelig alle rekorder. Her er noen overskrifter fra avisene bare fra de aller siste dagene:

Nav nektes å varsle politiet om utvist asylsøker i Norge. I et brev fra Fylkesmannen instrueres Nav i Skien til å holde tett for politiet om mannen som er utvist, men som lever på sosialhjelp.

Dømt for voldtektsforsøk, utvist fra Norge, får sosialhjelp og bolig av Nav.

Slik kan romfolk få fødselspenger, barnetrygd, kontantstøtte og sosialstønad. Ved å selge gatemagasiner for 15 kroner stykket, får de rumenske hjemløse rett til penger fra den norske staten fra første arbeidsdag.

Slik er uføretrygdede Jans (47) campingliv - til 46 000 Nav-kroner i måneden. - Jeg er misfornøyd med alt - med fylkeskommunen, Rana kommune og Hemnes kommune. Det er bare prat og ingen handling, sier uføretrygdede Jan G …(47) til Dagbladet. ...

Nylig fikk Jan G… et brev fra Nav i Rana. «Bidrag boutgifter på kr. 46 190,00 pr mnd. innvilges etter § 19 (i Sosialtjenesteloven, red. anm.) og utbetales til Bjerka Camping», står det der. Vedtaket gjelder perioden januar-mars 2013.

For G… selv kom opplysningen som et sjokk. - Jeg reagerer på misbruken av statlige midler som kunne vært brukt til bedre ting, og andre folk som trenger det mer, sier han til Dagbladet. tillegg til utbetalingene fra Rana kommune, oppgir nabokommunen Hemnes å betale campingplasseieren cirka 100 000 kroner i året for å følge opp G … .

Et par eldre oppslag:

Sommel og Nav-rot. I snart tre måneder har Nina … ventet på penger fra Nav. Hun venter fortsatt.

Nav-sommel kan koste Torill 80.000

Riksrevisjonen har også sett på Nav: Rot og sommel med 300 milliarder. Riksrevisjonen slakter Nav.

Riksrevisjonens knusende dom over Nav er rot og gjentatte lovbrudd med et budsjett på 300 milliarder.

Det finnes en lang rekke flere eksempler som illustrerer akkurat de samme poenger; Nav, som i utgangspunktet altså var ment å være alles felles støtte- og trygde- og pensjonssystem er gått fra å være en komedie til å bli en tragedie til å bli en farse; i alt for stor grad får de som trenger det for lite hjelp, mens mange som ikke burde fått hjelp, får det.

Men alt som skjer er i fullt samsvar med regler som alle de andre partiene har vært med på å vedta, og som alle i utgangspunktet støtter.

Nav er blitt slik det er blitt og handler slik det gjør fordi alle støtter utgangspunktet: alle har krav på hjalp uansett egen innsats, og hjelpen skal vi alle være med på å bidra til. Det er dette som er utgangspunktet, og alle støtter dette.

Dvs. alle unntatt vi i DLF. Utviklingen i Nav er blitt akkurat slik som liberalister har spådd at den ville bli. Et system som favoriserer ansvarsløshet og som nærmest straffer de som oppfører seg anstendig, må ha akkurat den utviklingen som Nav har hatt. Mao. Nav kan ikke fungere etter intensjonen, det må utvikle seg slik det har gjort.

Nå nytter det ikke med begrensede reformer og enkle grep for å fikse problemene, hele systemet må legges om. Aller først må man da få oppslutning om et annet utgangpunkt enn det som Nav bygger på.

DLF er for et system hvor hver enkelt med sine egne penger skaffer en forsikring som dekker helseutgifter. Han bør selv på en eller annen måte spare til sin pensjon, og han bør selv forsikre seg mot perioder han blir stående uten inntekt. Dette må skje samtidig med at skatte- og avgiftsnivået blir svært lavt. (De som ikke kan klare seg selv må basere seg på frivillige støtte- og hjelpeordninger.)

Dagens system, hvor alle har krav på nærmest alt og hvor andre skal tvinges til å betale (via skatter og avgifter), er ikke bærekraftig, og det må gå slik det er gått med Nav.

Vil du over på en helt annen ordning, en ordning som belønner ansvarlighet og ikke favoriserer mangel på ansvar? Det er kun DLF som går inn for dette, så da bør du vise din mening ved å stemme på DLF!.
.
.
.
.
.
.

http://www.h-avis.no/nyheter/sommel-og-nav-rot-1.6297991

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2730297.ece

http://www.dagbladet.no/2013/02/18/nyheter/sosialhjelp/innenriks/25778364/

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2738602.ece

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10066892

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=101...