Lobbynekt ?

Vurderer politisk lobbynekt er en overskrift i Dagsavisen i går, og artikkelen forteller følgende: Marit Nybakk (Ap) ber Stortinget vurdere å gi stortingsrepresentanter karantene før de melder overgang til PR-bransjen.

Det er visstnok et stort problem at avgåtte politikere gir tips og råd til virksomheter som vil påvirke politikere som fortsatt sitter i maktposisjoner og som skal fatte vedtak som i stor grad påvirker disse virksomhetene.

Dagsavisen forteller: Visepresident Marit Nybakk (Ap) på Stortinget mener det må vurderes å innføre karantenetid for stortingspolitikere, på samme måte som det er for politikere som slutter i regjeringsapparatet. Hun mener det er høyst problematisk at flere politikere melder overgang til PR-bransjen etter å ha fått opplæring og nettverk av de politiske partiene.

- Hvis du da går ut av politikken og rett inn i en bransje hvor du skal selge de politiske kunnskapene til høystbydende, truer det politikkens legitimitet, sier hun til Dagsavisen.

I går skrev Dagsavisen at én av fire stortingsrepresentanter som ikke tar gjenvalg, har fått jobbtilbud fra PR-bransjen. Tilbudene har gjerne kommet bare timer etter at det ble kjent at politikerne ikke skal tilbake til Stortinget.

Vi er enige at det er problemer her, men la oss før vi går til dette se på følgende: en rekke politikere som sitter på Stortinget, er, via de partier de representerer, i stor grad påvirket av ulike typer næringsinteresser: LO gir enorme beløp til Arbeiderpartiet, og også noe til SV og Sp, Bondelaget gir til Sp, NHO gir til Høyre, enkelte forretningsmenn (f.eks. Hagen) gir til borgerlige partiene, osv.

Alt dette skjer fordi de ønsker en viss innflytelse over poltikken til disse partiene. Den største aktøren her er vel LO; LO gir hvert år store beløp til Ap, men Nybakk ser ikke ut til å være obs på at dette kan være problematisk.

Vårt syn er at å legge restriksjoner på hvilke jobber avgåtte politikere kan ta er meningsløst.

Men la oss gå litt dypere: i et samfunn hvor staten styrer og regulerer økonomien, vil det alltid være enkelte aktører i næringslivet som ønsker å påvirke politikerne for å få dem til å fatte beslutninger som reduserer skadevirkningene av slike reguleringer for deres virksomheter. At disse firmaene da vil gi litt penger til disse politikerne – f.eks. i form av støtte til partiet eller til politikerens foretrukne veldedighetsformål, eller direkte til politikeren i hemmelighet – er bare som man må forvente. Politikeres beslutninger har store virkninger for mange aktører, og at noen av disse da vil påvirke beslutningstagerne er da bare som man må forvente.

Hvis slike støttetiltak skjer ulovlig så er dette ren korrupsjon, og det er svært mye av slikt; jo mer regulert økonomien i et land er, jo mer korrupsjon er det. (Helles er et godt ferskt eksempel.)

Men vi vil si at problemet her ikke primært er at aktører vil påvirke politikerne til å redusere de skadelige reguleringene, problemet er at staten i det hele tatt skal regulere næringslivet. Dersom staten ikke hadde hatt noen adgang til å regulere næringslivet ville denne type korrupsjon ikke oppstått. Med andre ord, korrupsjon er noe som nødvendigvis finnes i en regulert økonomi. Slik korrupsjon kan ikke finnes i en fri økonom.

Så grunnen til at problemet finnes er at staten har tatt seg retten til å regulere økonomien. Hadde staten ikke kunnet regulere økonomien ville vi ikke hatt dette problemet. Det som skjer er altså at regulering av økonomien er en forutsetning for og også fremmer korrupsjon.

DLF vil ha en fullstendig fri økonomi uten statlige reguleringer, dvs. vi vil at alt skal være basert på full respekt for eiendomsretten.

Da vil vi ha et system med fullstendig fri handel, et system uten konsesjonsordninger, uten løyveordninger, uten reguleringer, uten kvoteordninger, uten statlige godkjennelsesordninger, uten subsidier, uten avgifter, uten skatter, osv.

Dette er altså en fri økonomi, og den er ikke bare det eneste system som kan hindre korrupsjon, det er også det eneste grunnlag for et fredelig samfunn preget av harmoni og velstand.

Lobbynekt er et helt meningsløst tiltak, og det vil bare tilsløre viktige fakta – som at f.eks. LO har stor innflytelse ved å gi direkte pengestøtte til enkelte partier.
.
.
.
.
.
..

http://www.dagsavisen.no/samfunn/vurderer-politisk-lobbynekt/