Tunellulykken

Det var heldigvis ingen som omkom under tunellbrannen i Gudvangen for et par dager siden. Men skal vi tro avisreportasjene var dette bare flaks.

Når rapporten kommer, vil vi se at det bare var flaks som gjorde at det gikk så bra. Røykdykkerlederen mener det var like før tunnelbrannen fikk katastrofalt utfall.

Det var også slik at Nødsambandet ikke fungerte under tunnelbrannen.

Og hvordan står det til med våre mange tuneller omkring i landet? Ikke å bra: 200 tunneler i Norge må oppgraderes på seks år. De siste tre årene har Vegvesenet oppgradert 20.

Og la oss nevne en ting til som vi ikke har sett omtalt i noen avis: er det noen som er ansvarlige for at tilstanden er så dårlig? Kommer noen til å bli holdt ansvarlige for at det skjedde en ulykke som kunne har ført til flere titalls dødsfall (det var som nevnt bare flaks at ingen omkom).

Altså: manglende vedlikehold, mange tuneller er farlige, et nødnett som ikke fungerer, osv. Dette skjer altså på et veinett som bygges, eies, drives og vedlikeholdes av det offentlige.

Det bygges noe vei, vi har f.eks. fått en rekke lange tuneller på vestlandet, men vedlikeholdet er det så som så med.

Men slik er det jo med alt det offentlige driver; politikerne er mer opptatt av å bygge nytt enn å ta vare på det som man allerede har, muligens fordi nye ting – en ny tunell, en ny bro, en ny skole, etc. - gir oppmerksomhet, avisoppslag og stemmer ved valg. De er altså mindre opptatt av vedlikehold, og dette gjelder som alle vet ikke bare vei, det gjelde skoler og svømmebassenger og museer osv. osv.

Noe er alvorlig galt når de som eier veiene lar slike ting skje – og da tenker vi ikke bare på at biler med tvilsom standard får kjøre på disse veiene, vi tenker også på de tingene som er omtalt i reportasjene vi har sitert fra over og som vi lenker til nedenfor.

Det er altså ikke slik at statlig eie og kontroll er en garanti for at ting blir tatt vare på og holdt i orden – kanskje tvert imot?
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10112615

http://www.dagbladet.no/2013/08/06/nyheter/gudvangatunnelen/innenriks/tu...

http://www.dagbladet.no/2013/08/06/nyheter/aurdal/gudvangatunnelen/innen...