Én sak, to poenger

Nå vil hun ha deg til å spise torsk. [Fiskeriminister] Lisbeth Berg-Hansen vil endre norske middagsvaner — og redde en torskenæring i krise [leser vi i Dagbladet].

Det bugner av laks i norske matbutikker. Laksen er Norges desidert mest spiste fisk, etter iherdig innsats fra bransjen og norske myndigheter i mange år. Torskenæringa derimot, sliter. Nå vil fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen få torsken inn på norske kjøkken. …

- Kvaliteten på norsk torsk har vært for dårlig. Økt fokus på kvalitet er noe jeg har snakket mye om, sier Berg-Hansen. … Det er ikke bare av hensynet til forbrukeren hun ønsker å få dreis på torskenæringa. Bransjen er ifølge ministeren i dyp krise.

Det er mye kan si til dette, men vi skal konsentrere oss om kun to poenger. Myndighetene vil at vi skal spise mer torsk, og dette fordi «bransjen er i dyp krise og fiskeriministeren ønsker å få dreis på den».

For det første - hvem er fiskeriminister? Ifølge Wikipedia har hun bakgrunn fra havbruksnæringen, og er eier i oppdrettsselskapet SinkabergHansen AS …. Fram til 2005 var hun styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).

Hun er altså sterkt involvert i fiskeribransjen. Hun har åpenbart tjent godt på dette, hun har ifølge en artikkel i Nettavisen en formue på omkring 25 millioner kroner.

Så vi har en fiskeriminister, som altså legger føringer på fiskeribransjen, som selv er dypt involvert i næringsvirksomhet i denne samme bransjen og som visstnok har tjent en formue i denne bransjen.

Vi i DLF har intet i mot at folk tjener gode penger på produktiv arbeid, tvert imot, men vi stiller spørsmålstegn ved om det er riktig at en person som driver i en bransje blir satt til å regulere og styre og dirigere denne samme bransjen.

Det andre poenget er som følger: Myndighetene vil ha oss til å spise mer fisk. Dersom de oppnår det de ønsker vil det vel føre til at vi spiser mindre kjøtt? I så fall vil vel kjøttbransjen få problemer? Blir det da slik at «kjøttbransjen kommer i dyp krise og næringsministeren ønsker å få dreis på den og vil treffe statlige tiltak for å få dette til»? Vil ikke dette da føre til at vi igjen vil spise mindre fisk?

Vi kan ikke se annet enn at dette på kort sikt vil føre til at noen blir fornøyde og andre blir misfornøyde, at noen vil motta støtte fra myndighetene mens andre blir motarbeidet av de samme myndighetene, og at dette etter noe tid vil endres slik at de som ble motarbeidet nå får støtte mens de som ble støttet nå vil bli motarbeidet.

Vårt syn er at slike meget uheldige tilfeller er en uunngåelig bestanddel i en regulert økonomi. Myndighetene skal regulere, og da «bør» de benytte folk som kjenner den bransjen de skal regulere. Men dette er da som regel folk fra bransjen, og situasjonen vil da alltid bli slik at vedkommende ikke blir, som det heter, «regjeringens person i bransjen», men personen blir «bransjens person i regjeringen». Dvs. at de ikke prioriterer regjeringens ønsker overfor bransjen, men bransjens ønsker i regjeringen. Dett er stikk i strid med hvordan det er ment å være. Og i tillegg er jo også ordtaket «bukken som passer havresekken» passende i slike tilfeller.

Hva er løsningen på denne type saker? Det er å ha et fullstendig skille mellom stat og næringsliv, dvs. at staten ikke på noe vis skal regulere eller delta i eller støtte - eller svekke - ulike bransjer eller bedrifter med reguleringer, konsesjonsordninger, løyveordninger, støtteordninger, etc. I et slikt system er det kun forbrukerens ønsker, slik de kommer til uttrykk i deres produksjon og etterspørsel, som bestemmer hva som vil bli produsert, hvor det blir produsert, i hvilke mengder, i hvilke kvaliteter, etc.

Det er et slikt system DLF er for, og det er kun DLF som vil ha et fullstendig skille mellom stat og næringsliv, det er kun DLF som mener at siden staten skal være regelgiver (gjennom lovverket) og dommer (gjennom domstolene), så skal staten ikke være en deltager i næringsvirksomheten. .
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/m/?articleId=3496172
http://www.dagbladet.no/2013/08/11/nyheter/samfunn/politikk/valg13/fiske...