Falskt alternativ i narkotikadebatten

(«Falskt alternativ» er en logisk feil som innebærer at man legger frem færre alternativer enn de som virkelig finnes.)

Åpner for statlig cannabisdyrking. Uruguay kan bli det første landet i verden som tillater statlig produksjon av cannabis og salg på apoteker står det på Aftenpostens forside i går 14/8. Lignende tanker er også kommet i Norge, f.eks. sier en talsmann for De Grønne at de vil utrede offentlig hasjdyking.

Så vi har altså hatt en tilstand hvor hasj er forbudt, og nå vil de som ønsker en forandring over til et system hvor staten dyrker og omsetter hasj. Alternativene ser da ut til å være forbud eller statlig monopol.

Men dette er ikke de eneste alternativene. Hva med å ha et system hvor denne rusgiften ikke er forbudt, men tillatt! Og hvor de (voksne) som ønsker det kan dyrke, selge og bruke som de vil uten offentlig innblanding i det hele tatt?

Det ser ut til at dette er en mulighet som ikke faller noen inn, i hvert fall ikke for noen av de som slipper til i de store mediene.

Det er denne løsningen DLF er for. Vi vil ha en fullstendig legalisering, og spesifikt om dette temaet vil vi si at man skal ha rett til å røyke hasj, og at det ikke skal være noen statlige begrensinger på dyrking, salg og bruk av hasj.

La oss også kort si at vi ikke vil oppfordrer noen til å bruke narkotika, tvert imot. Bruk av narkotika fører med seg store problemer, men det er et viktig poeng at et forbud mot narkotika fører med seg langt større problemer enn narkotikaen selv gjør.

Mer om DLFs narkotikapolitikk kan man finne i vårt program, og i enkelte tidligere nyhetskommentarer. Vi linker til noen av disse nedenfor.
.
.
.
.
.
.

http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION00510000000000000000

http://stemdlf.no/node/4699
http://stemdlf.no/node/4934
http://stemdlf.no/node/3331

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Miljopartiet-vil-utrede...