El-biler

Det er blitt mange elbiler å se på veiene. Myndigheten har aktivt støttet denne utviklingen, fordi disse bilene er, som Venstres stortingskandidat og Oslo-byråd Ola Elvestuen formulerer det, nullutslippsbiler.

Pga. dette har el-biler lavere avgifter, de får kjøre i kollektivfeltene, de har lettere tilgang til sentrale parkeringsplasser, de kjører gratis gjennom bomstasjoner, osv.

Noen av disse bilene er ganske lekre: de ser flotte ut, de kan komme opp i betydelige hastigheter, de har en sterk akselerasjon, de ligger godt på veien, de er behagelige å kjøre, de støyer lite, osv. Så det er mulig å skaffe seg en flott el-bil. Ulempen er at de ikke kjører så veldig langt på én opplading, og at ladestasjoner langt fra er like lette å finne overalt som bensinstasjoner. Men ladestasjoner bygges nå ut i stort tempo: 30. august åpner Tesla 6 [nye] superladestasjoner.

Kort sagt: elbilen er, pga. favoriseringen fra myndighetene, en betydelig suksess. Kanskje suksessen er blitt så stor at myndighetene igjen har beregnet feil og må trekke tilbake noen av de fordelene de har gitt til de som har investert i en el-bil. Den favoriseringen som myndighetene har bedrevet er bare mulig å opprettholde dersom andelen el-biler er liten. Dersom antall el-biler blir stort vil det ikke være mulig å favorisere den så sterkt, og de som har investert i el-bil pga. de mange fordelene myndighetene har gitt dem vil oppleve at noen og kanskje mange av fordelene blir tatt fra dem. VG: Elbilene kan miste fordeler om fem år . (Og dette vil ikke være noe nytt: det er slik myndighetenes politikk som regel er, den er kortsiktig og hensynsløs. Mange husker vel dieselproblematikken fra noen år tilbake: Så sent som i 2009 ble bilavgiftene endret i favør av dieselbiler. Nå varsler regjeringen at avgiften på dieselbiler skal økes, skriver Aftenposten [26/9-11] … «– Jeg forstår at folk er forvirret. Først satt regjeringen ned prisene på diesel, så har de satt de litt opp igjen, og nå skal de sette de enda mer opp, sier [en politiker] ...».)

Så de som har invester i el-bil pga myndighetenes favorisering kan bli sittende igjen med skjegget i postkassa.

Men la oss nevne en ting til. Elvestuen sier at el-biler er nullutslippsbiler. På et vis er det noe sant i dette. El-biler slipper ikke ut forurensing eller CO2 når den kjører, og dette betyr at bilen ikke forurenser der den kjører, noe som kan være en merkbar fordel i byer.

Men den går jo på strøm, og strømmen må produseres. Hvordan produser den? Hvis vi ser på verden under ett så er det slik at ca 2/3 av all energi produseres av fossile brennstoffer, dvs kull, gass og olje.

Så det er korrekt at bilen ikke forurenser eller slipper ut CO2, men produksjonen av strømmen som bilen går på forurenser og slipper ut CO2. Så å si at en el-bil har null utslipp er bare mulig hvis man ignorerer hvordan strømmen den går på produseres.

(Alternative energiformer, f.eks. solenergi eller vindenergi, kan ikke gi noen betydelig produksjon som kan drive el-bilene. Slik produksjon av energi er både svært lite effektiv og helt upålitelig; den står kun for ca 1 % av verdens produksjon, og dette er etter at en rekke regjeringer i et stort antall land har brukt enorme beløp i subsidier på slike tiltak.)

Vårt syn er at bensin og diesel er meget effektive, trygge og sikre energikilder, og at det i dag totalt sett er best om biler benytter disse drivstoffene. Men vi vil ikke legge noen hindringer i veien for de som vil prøve ut andre energikilder. Vi vil heller ikke at staten skal favorisere visse energikilder fremfor andre. Vi synes det er kritikkverdig at staten først påvirker folk til å investere i dieselbiler ved å ha lave avgifter der, og så, når mange har invester i en dieselbil, skrur de opp avgiftene. Tilsvarende synes vi det er ille at staten har gitt el-bilen så mange fordeler at mange har invester i slike, og så, når suksessen er et faktum, begynner den (sannsynligvis) å fjerne fordelene.

DLF er for en nøytral stat som ikke favoriserer noen, men som behandler alle likt. Vi vil derfor at staten ikke på noe vis skal favorisere diesel fremfor bensin, eller el-biler fremfor bensin- og dieselbiler.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10073822

http://www.nettavisen.no/motor/article3473708.ece

http://www.elbil.no/politikk/1068--ingen-grunn-til-a-fjerne-elbilen-fra-...
http://www.elbil.no/ladestasjoner/1071-30august-apner-tesla-6-superlades...

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/knut-arild-hareide-om-dieselavgift-de...

http://www.forbes.com/sites/alexepstein/2013/08/21/with-the-tesla-model-...