Sabelraslingen overfor Syria

Mange spør seg om de siste dagers sabelrasling overfor Syria er alvorlig ment. President Obama sier følgende: «- Det var du [Syrias president Assad] som drepte med giftgass, og det må få konsekvenser.» Obama hardt ut mot Assad i natt. Nå er bla. England og Frankrike med USA og truer med å gå til krig mot Syria, mens land som Russland og Iran støtter president Assad. Men vil de virkelig gå til krig?

Borgerkrigen i Syria har nå pågått i mer enn to år, men Vesten reagerer med det som ser ut som reelle trusler først nå siden det nå er fastslått at det var regjeringsstyrkene som benyttet giftgass.

Men president Assads side har visse sekulære innsalg, mens opprørerne i det store og hele er islamister. Så dersom Vesten griper inn så er det for å støtte islamister som gjør opprør mot et sekulært (men diktatorisk) regime.

Hvis Vesten går til krig, er dette en krig mot et land som er alliert med Russland og Iran. For Russland er Syria viktig; de eneste havnene de har pålitelig tilgang til i Middelhavet ligger i Syria. Og Iran har sagt at dersom Vesten angriper i Syria så vil de angripe Israel.

Dette er langt fra noen enkel konflikt med klare skillelinjer. Her er en enda mer detaljert, men noe humoristisk formulert, oppsummering:

Iran is backing Assad. Gulf states are against Assad! Assad is against Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood and Obama are against General Sisi [som representerer Egypt].

But Gulf states are pro Sisi! Which means they are against Muslim Brotherhood! Iran is pro Hamas, but Hamas is backing Muslim Brotherhood!

Obama is backing Muslim Brotherhood, yet Hamas is against the US! Gulf states are pro US. But Turkey is with Gulf states against Assad; yet Turkey is pro Muslim Brotherhood against General Sisi. And General Sisi is being backed by the Gulf states!

Ja det er svært ille at Assad har brukt kjemiske våpen, men det som er skjedd i denne krigen hittil tyder ikke på at opprørene er mindre ille, kanskje tvert imot.

Videre er det heller ingen oppgave for Vesten å opptre som «verdens politimann». Et lands militærstyrker skal forsvare landets innbyggere mot angrep og invasjon. Det finnes ikke antydning til noen trussel mot Vesten i forbindelse med borgerkrigen i Syria, og det er derfor ingen legitim grunn til at USA & co skal blande seg inn.

Norge er som alltid i slike saker unnvikende og våger ikke ta et selvstendig standpunkt: Utenriksministeren[: Norge …] vil ikke bidra uten FN. Den norske holdningen er altså at vi blir med i en krig mot Assads Syria dersom FN vedtar dette – i trygg forvissning om at FN ikke vil vedta noe slikt siden Russland sitter som fast medlem i Sikkerhetsrådet. Men det er også mer enn tvilsomt å tillegge vedtak i demokratiske organer noen moralsk legitimitet; vedtak i slike organer er ofte resultater av hestehandler, «arm-twisting», ren korrupsjon, kjøp av stemmer, maktspill, ønske om å påføre en motstander tap av prestisje, etc.

Et angrep vil kunne utløse en meget stor krig, og vi vil tro at Obama, Cameron og Hollande er klar over dette. Derfor er det grunn til å tro at det ikke vil komme noe angrep, og at den sabelraslingen vi observere kun er sabelrasling for å legge press på Assad.

DLFs syn er at den pågående borgerkrigen er tragisk, men den er i hovedsak en fase i den «borgerkrigen» som har pågått med sterkt varierende intensitet mellom shiaer og sunnier siden Muhammeds død. I en slik krig er det ingen ting noen utenforstående kan gjøre; det man kan håpe på er at den tar slutt så tidlig som mulig.

DLF mener at et angrep utført av USA, England, Frankrike m.fl. på Assads styrker ikke har noen form for begrunnelse i Vestlige lands sikkerhet, og vil kunne utøse en stor krig. DLF er derfor imot enhver vestlig innblanding.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2013/08/29/nyheter/utenriks/syria/krig/politikk/...

http://www.dagbladet.no/2013/08/28/nyheter/innenriks/syria/fn/usa/28944569/

http://now.msn.com/a-short-guide-to-the-middle-east-letter-to-the-editor...