Skolevalget

Skolevalget gir som regel en sterk indikasjon på hva som blir valgresultatet. Skolevalget i år ga en klar seier til de borgerlige, og spesielt Høyre, som for første gang kom best ut av et skolevalg. De rødgrønne har hatt en flertallsregjering i åtte år, og resultatet av de rødgrønnes styring er slik at ungdommen lar Ap stå på stedet hvil, mens SV havner noe over sperregrensen. Ungdommen vil altså kaste regjeringen og erstatte den med det mange sier er et borgerlig kaos.

De borgerlige har ennå ikke klart å bli enige om et regjeringsalternativ. Hovedgrunnen til at de borgerlige tapte valget for fire år siden var at de ikke var blitt enige om et regjeringsalternativ før valget, og derfor lovet de da at det skulle de klare før dette valget. Dette har de altså ikke klart.

Resultatene på landsbasis ble som følger:

H: 28,3 %
Ap: 23,2 %
FrP: 15,6 %

De andre som er på eller kan komme på Stortinget fikk fra 2,9 % (KrF) til 6,6 % (Venstre).

Dette må være en stor skuffelse for SV, som fikk 5,1 %, men gledelig for Rødt og De Grønne, som begge fikk 3,7 %.

Dette betyr, dersom tendensen fra skolevalget gir utslag i selve valget, at Høyre vil gjøre et brakvalg, at det blir et klart borgerlig flertall, men at regjeringsspørsmålet er helt uavklart. Dette kan bli underholdende i lang tid etter valget, og det er vel ikke helt umulig at vi ender opp med en ren Ap-regjering – De Grønne, Rødt, SV, Sp, KrF og Venstre, som alle kan komme på Stortinget med små grupper, kan alle lande på å støtte en AP-regjering hvis alternativet er å støtte en regjering hvor FrP er med.
Dette kan igjen føre til at en rekke velgere helt på slutten – vanligvis er det omkring 10 % av velgerne som bestemmer seg rett før valgdagen - kan gå til Ap for å forhindre regjeringskaos.

Man hva med de mindre partene? De Grønne kommer til å gjøre et brakvalg. Ved forrige valg var de bitte små. (De var så små at de i Oslo ikke engang hadde klart å ordne seg en valgbod, og de ba sin nabo om å få låne plass i deres bod. Naboen var DLF, som selvsagt svarte Ja på dette. DLF fikk for øvrig hverken husleie eller noen annen form for takk fra De Grønne til gjengjeld.) Men takket være iherdig arbeid og et grunnlag i et uholdbart miljøhysteri som alle etablerte medier har preket i en årrekke, har De Grønne nå fått så stor oppslutning at de kan komme inn på Stortinget med 3 – 7 representanter. Dette viser at det viktigste i politikken ikke er å ha rett, det viktigste er å holde ut.

Piratpartiet er et typisk én-saks-parti – de er opptatt av slike ting som overvåking - og har i det siste fått noe medvind pga. den overvåkningen som foregår spesielt i og av USA. Piratene, som i skolevalget fikk hele 4,3 %, kommer neppe inn på Stortinget; de vil antagelig gjøre det vesentlig svakere i valget. Dette partiet er av mange primært betraktet som et urokråkeparti, og appellerer da mer til de unge enn til velgermassen som helhet.

Hva med DLF? På landsbasis fikk vi 0,2 %, men hvis vi sjekker de fylker hvor vi gjorde det best så fikk vi 0,9 % i Rogaland og 0,7 % i Oslo. Hvis vi bare ser på de seks fylker vi stiller i fikk vi 0,6 %. Dette er gode resultater for oss, og viser en klar fremgang. Disse tallene viser at vi ligger godt an til å passere den lille sperregrensen på 500 stemmer i de to fylkene vi gjorde det best. Men også vi kan rammes av det faktum at vi appellerer mer til de unge enn til velgermassen som helhet.

Uansett, valget blir spennende, og regjeringsforhandlingene etter valget kan bli svært underholdende for alle de som innser hvor lite viktige de store partiene er.
|
.
.
.
.
.

http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/landsoversikt

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/skolevalget-hoeyre-stoerst-for-foerst...