Kriminelle tar over i byggebransjen

Arbeidsgivere og ansatte: - Tunge kriminelle tar over i byggebransjen var en overskrift i Dagbladet i går, og dette er dessverre i alt for stor grad korrekt.

Vi siterer videre fra Dagbladet: På tross av at oppusningsmarkedet øker med mer enn ti milliarder kroner på fem år melder 74 prosent av norske bedrifter at de ikke får flere oppdrag. Arbeidsgivere og ansatte mener pengene går rett i lomma på kriminelle.

- Det er på tide å rope varsku. Vi ser at en stadig større del av bransjen glir ut av hendene på de som driver seriøst og blir tatt over av aktører som er useriøse, noen ganger til og med tunge kriminelle, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Jon Sandnes, til Dagbladet.

BNL advarer nå mot at organiserte kriminelle skal få større innpass i bransjen og ser at medlemmene deres nå ser aktører som driver ren «mafiavirksomhet». Dette gjelder både skatteunndragelser, trygdesvindel og hvitvasking. …

Ifølge ferske tall fra byggenæringen pusser vi opp boligene våre for stadig mer penger. Ifølge prognoser fra BNL har det private oppussingsmarkedet økt med nærmere ti milliarder kroner på ti år. Mens vi i 2009 pusset opp for 54,7 milliarder i året, regner BNL med at man i 2015 vil pusse opp for 65,4 milliarder.

Men hvorfor skjer dette? Det skjer fordi svært mange synes det er for plundrete å drive forretningsvirksomhet innenfor lovens rammer. Det skjer fordi lover og regler på alle mulige områder er blitt så komplisert og omfattende at det er blitt nærmest helt umulig å følge dem alle.

Og siden det samme skjer på alle områder – at det finnes for mange lover og regler gitt av det offentlige – så mister mange respekten for alle lover og regler, og da blir de lettere å bryte dem og da åpner man døren for kriminelle, dvs. personer som begår reell kriminalitet. (Reell kriminalitet er slike ting som innbrudd, tyveri, svindel, overfall, ran, voldtekt, drap, etc. Å jobbe mer enn arbeidsmiljøloven tillater eller å ta med seg mer over grensen enn loven tillater eller å bruke/selge medisiner eller rusmidler som ikke er godkjent av staten eller å ha sex på andre betingelser enn staten har godkjent er ikke reell kriminalitet, selv om det er forbudt i dag.)

Så grunnen til at vi har denne forferdelige og farlige utviklingen som Dagbladet beskriver er at politikernes reguleringsiver fører til at alle som skal drive produktivt blir fanget av et nett av egentlig meningsløse bestemmelser, og at de derved foretrekker å ta det de tror er snarveier utenom gjeldende regelverk. Men som sagt, da havner man nødvendigvis blant kriminelle.

Vi vil minner om den meget kloke formaningen fra Frostadtingsloven: Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes.

Vår oppfatning av denne formaningen er at lover er til for å beskytte individer, deres liv og deres eiendom. Ulover, derimot, er slik at dersom de følges så blir individers liv, frihet og eiendom krenket. Lover som pålegger militærtjeneste, lover som innebærer regulering av næringslivet, lover som pålegger oss å overlate mesteparten av det vi tjener til politikerne, er noen få eksempler på ulover.

Når politikerne som i dag pøser på med stadig nye ulover, vil dette føre til at flere og flere lar være å følge dem og da mister de også respekten for de legitime lovene, de som beskytter liv og eiendom. Resultatet er en redusert respekt for lov og rett generelt, og en økende lovløshet. En økende lovløshet som vi nå ser det i byggebransjen, og som Dagbladet omtaler uten å ha den minste innsikt i årsaken.

Hva er da løsningen dette? Det er å fjerne alle ulover, og å sørge for at politiet og rettsapparatet håndhever de lovene som da blir igjen. (Et punkt som vi ikke nevnte ovenfor er det at dersom det er alt for mange lover, vil politiet kun klare å håndheve en liten andel av dem, og da vil personer som begår reell kriminalitet i alt for stor grad få fritt leide til å fortsette å plage fredelige og arbeidsomme mennesker.)

Dagens samfunnsordning, velferdsstaten, som alle de andre partiene ivrig støtter opp om og vil styrke, består i at det skal vedtas stadig flere ulover, og at de loven som beskytter oss mot alle typer overgrep stadig skal svekkes; det aller meste av de lover Stortinget vedtar er ulover i den forstand at de innebærer en krenkelse av personers liv, eiendom og inntekt.

Løsningen på dette enorme og voksende problemet er at ulover fjernes, at eiendomsretten styrkes, og staten gjør det den er ment å gjøre, nemlig å beskytte alle fredelige borgere og deres produktive og verdiskapende virksomhet.

Kun dette kan løse dette meget alvorlige problemet.

Vi vil tro at vi har rett dersom vi sier at ingen andre parter vil gå inn for dette. Kun DLF vil fjerne alle ulover, og la voksne mennesker produsere og skape, og dette uten statlige pålegg om skatter, avgifter, løyveordninger, lønninger, arbeidstidsbegrensninger, osv.

Med andre ord: det alvorlige problemet som Dagbladet påpeker vil bare vokse i årene fremover dersom dagens politiske kurs ikke endres bort fra dagsens ordning, hvor alt og alle er gjennomregulert av det offentlige, og legges om til en ordning hvor hver enkelt har frihet og ansvar for seg og sitt og hvor politiet og rettsapparat effektiv håndhever de lover som beskytters individers liv, person, inntekt og eiendom.

Kun DLF er for en slik omlegging.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2013/09/04/nyheter/innenriks/asfaltbandene/organ...
http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION00510000000000000000